Profil tvrtke

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
u 100% je vlasništvu Republike Hrvatske.

Državne nekretnine d.o.o.
Planinska ulica 1
HR-10000 Zagreb

OIB: 79058504140
MBS: 080879290
IBAN: HR0223900011100807245 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u Zagrebu

Osnivač/članovi društva: Republika Hrvatska
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 2.654,46 eura uplaćen u cijelosti

Djelokrug poslovanja i sjedište tvrtke

Državne nekretnine upravljaju stanovima i poslovnim prostorima od komercijalne vrijednosti, rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Društvu prenesene na upravljanje od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove vezane za djelokrug poslovanja.

Sjedište Državnih nekretnina d.o.o. je u Zagrebu na adresi Planinska ulica 1, a Društvo posluje i na lokacijama Osijek, Split, Hvar, Rijeka i Brijuni.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

NKD 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Ikonica osnivač

Osnivač

Republika Hrvatska
Ikonica skupštine

Skupština

Republika Hrvatska,
koju zastupa ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 Ikonica nadzornog odbora

Nadzorni odbor

Goran Gotal
Ilijana Krešić Rajič
Antonijo Petrina
Ikonica uprave društva

Uprava

Mirela Habijanec,
članica Uprave –
direktorica Društva

Organizacijska struktura

Organizacijska shema

Revizijski odbor

Članovi Revizijskog odbora:

  • Mihovil Anđelinović, predsjednik
  • Antonija Rimac Gelo, zamjenica predsjednika