Osnovne informacije

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

u 100% je vlasništvu Republike Hrvatske

OIB: 79058504140
MBS: 080879290
IBAN: HR0223900011100807245 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u Zagrebu

Osnivač/članovi društva: Republika Hrvatska
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Djelokrug poslovanja

Državne nekretnine upravljaju stanovima i poslovnim prostorima od komercijalne vrijednosti, rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Društvu prenesene na upravljanje od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove vezane za djelokrug poslovanja.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

NKD 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Ikonica osnivač

Osnivač

Republika Hrvatska
Ikonica skupštine

Skupština

Republika Hrvatska,
koju zastupa ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 Ikonica nadzornog odbora

Nadzorni odbor

Goran Gotal
Ilijana Krešić Rajič
Antonijo Petrina
Ikonica uprave društva

Uprava

Mirela Habijanec,
članica Uprave –
direktorica Društva

Organizacijska struktura

Sjedište Državnih nekretnina d.o.o. je u Zagrebu na adresi Planinska ulica 1, a osim u Zagrebu, Društvo posluje i na lokacijama Split, Hvar i Brijuni.

Organizacijska shema

Revizijski odbor

Članovi Revizijskog odbora:

  • Mihovil Anđelinović, predsjednik
  • Antonija Rimac Gelo, zamjenica predsjednika
  • Damir Kaufman, član