Naše vrijednosti

U svom poslovanju Društvo se vodi načelima javnosti, predvidljivosti, odgovornosti, učinkovitosti i transparentnosti, a sve sa svrhom očuvanja vrijednosti nekretnina i osiguranja održivosti i dobrobiti za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Svjesni kako preuzimanjem ovih odgovornosti nisu preuzete samo građevine na ponajboljim lokacijama, već i njihova povijest, sve što su one nekada bile i što danas jesu; zalažemo se za aktivnu međuresornu suradnju, očuvanje nacionalne prirodne i kulturne baštine te pametno i učinkovito gospodarenje državnim nekretninama.

 

Društvena odgovornost

  • Poslovanjem Društva nastoje se osigurati i opravdati očekivanja korisnika, poslovnih partnera i zaposlenika.

Profesionalnost

  • Društvo obavlja poslove na zakonit i odgovoran način, uz osiguranje transparentnosti i profesionalnosti, sukladno zahtjevima struke.

Etičnost

  • Društvo savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjava svoje obveze prema zaposlenicima, korisnicima, poslovnim partnerima i osnivaču.

Organizacijska klima

  • Unaprjeđenjem organizacije rada te stalnim razvojem i obrazovanjem zaposlenika Društvo nastoji optimizirati radne i poslovne procese.

Nulta tolerancija prema korupciji

  • Društvo u svojoj poslovnoj okolini ne podržava nikakve oblike korupcije te stvara preduvjete za sprječavanje korupcije na svim razinama, kao i afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju.