O nama

Državne nekretnine su trgovačko društvo i pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kao trgovačko društvo nismo korisnik državnog proračuna već redovitim uplatama ostvarenima iz vlastitih prihoda doprinosimo punjenju proračuna. Usmjereni smo na postizanje strateških razvojnih ciljeva i zaštitu nacionalnih interesa te na što efikasnije upravljanje državnom imovinom.

U portfelju Državnih nekretnina nalaze se tri pojavna oblika državne imovine: poslovni prostori, stanovi i rezidencijalni objekti. Drugi pojavni oblici državne imovine poput poljoprivrednih, građevinskih ili drugih oblika zemljišta, šume, kampovi, vojna i dr. imovina nisu u našem portfelju.

Ikonica poslovni prostori

4925poslovnih prostora

Ikonica rezidencija

8državnih rezidencija

Ikonica stanova

7118stanova

Ikonica diplomatsko konzularnih predstavništava

6diplomatsko-konzularnih predstavništava

Nekretninama koje od nadležnog ministarstva preuzmemo na upravljanje upravljamo uz naplatu ili na osnovi ugovora, a kontinuiranim provođenjem natječaja za zakup ujedno aktiviramo nekorištene nekretnine. Redovitim praćenjem nekretnina u korištenju i reguliranjem odnosa s postojećim korisnicima djelujemo u smjeru učinkovitog gospodarenja i ostvarivanja prihoda za RH. Orijentirani smo i na pronalaženje i implementaciju učinkovitijih rješenja upravljanja nekretninama s obzirom na operativne izazove koje predstavljaju društveni, kulturno-povijesni i zakonski okviri unutar kojih djelujemo.

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 155/23) od 2024. godine ovlašteni smo uz dosadašnje poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama raditi i prodaju te razvrgnuća suvlasničke zajednice za nekretnine procijenjene vrijednosti do milijun eura.

Dio nekretnina kojima Društvo upravlja podliježe najvišim stupnjevima kulturne zaštite, kako zbog vrijednih lokacija na kojima su smještene, tako i zbog na tisuće vrijednih artefakata koji se u njima nalaze, pa smo u svom djelovanju usko vezani za Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatski restauratorski zavod i lokalna tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode.

U višestambenim zgradama u kojima se nalaze i poslovne i stambene jedinice iz portfelja Društva, u ime Republike Hrvatske kao vlasnika u ulozi smo jednoga od suvlasnika pa kontinuirano komuniciramo i s predstavnicima suvlasnika i upraviteljima zgrada radi izdavanja potrebnih suglasnosti za održavanje zajedničkih dijelova, odnosno u višestambenim zgradama smo u jednakoj poziciji kao i svaki drugi suvlasnik u zgradi.

Osnovna smjernica za sve aktivnosti u poslovanju Društva su godišnji planovi poslovanja, a aktivnim planiranjem balansiramo između strategije upravljanja imovinom i fleksibilnosti gdje provedbom investicija i osposobljavanjem nekretnina prema imovinsko-pravnim, prostorno-planskim i funkcionalno-tržišnim načelima na tržištu povećavamo njihovu konkurentnost.

Nekretnine kojima upravljamo nalaze se na 205 različitih lokacija diljem Republike Hrvatske i zauzimaju površinu oko 828 177 m2. Održavamo i 400 000 m2 zaštićenih parkovnih površina posvećujući pri tome veliku pažnju očuvanju nacionalne prirodne baštine. Posebnu odgovornost za Društvo predstavlja bogat umjetnički inventar rezidencijalnih vila u kojima čuvamo preko 5 000 umjetnina i knjižne građe.

Društvo kroz vrijeme

2022.
 • Društvo ocijenjeno kreditnim rejtingom AAA
 • 2,2 milijuna kuna pomoći gospodarstvu zbog posljedica pandemije i potresa
 • Nekretnina na upravljanju: +7000
 • 131,8 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 14%
 • 38 milijuna kuna neto dobit i rast od 23 posto
 • Uplate u državni proračun: 51,3 milijun kuna
 • Ulaganja u imovinu: 11,6 milijuna kuna
 • 3305 očevida na nekretninama
 • Vrijednost aktivnih ugovora o zakupu: 507 milijuna kuna
 • Zaposlenika: 121
2021.
 • Društvo ocijenjeno kreditnim rejtingom A i svrstano u najstabilnije poduzetnike u RH
 • 12 milijuna kuna pomoći gospodarstvu zbog posljedica pandemije i potresa
 • Fond solidarnosti EU: ugovoreno 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava
 • Ostvareni povijesno najviši prihodi u iznosu 115 milijuna kuna
 • Uplate u državni proračun: 47,5 milijuna kuna
 • 3221 očevid na nekretninama
 • Vrijednost aktivnih ugovora o zakupu: 429 milijuna kuna
2020.
 • Društvo uvršteno u prvih pet stvaratelja novih vrijednosti u djelatnosti nekretnina
 • 13,1 milijun kuna pomoći gospodarstvu u godini s potresima i pandemijom
 • 112 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 8%
 • 30,6 milijuna kuna neto dobit
 • Uplate u državni proračun: 50 milijuna kuna
 • 2962 očevida na nekretninama
 • Vrijednost aktivnih ugovora o zakupu: 388 milijuna kuna
2019.
 • 103 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 17%
 • 38,7 milijuna kuna neto dobit i rekordan rast dobiti od 74%
 • Aktiva porasla 50% (115 milijuna kuna)
 • Povrat na imovinu i kapital: ROA 34%, ROE 44%
 • Uplate u državni proračun: 42,7 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 11,8 milijuna kuna
 • Sklopljeno 486 ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Vrijednost aktivnih ugovora o zakupu: 327 milijuna kuna
2018.
 • Društvo od posebnog i strateškog interesa za RH (siječanj)
 • Novim Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji s Ministarstvom državne imovine i novom Izjavom o osnivanju proširen predmet poslovanja Društva
 • Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom (lipanj)
 • Društvo od posebnog interesa za RH (kolovoz)
 • Izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (prosinac)
 • 88 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 15%
 • 22,3 milijuna kuna neto dobit i rast od 36%
 • Aktiva porasla 57% (77 milijuna kuna)
 • Uplate u državni proračun: 19 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 7,4 milijuna kuna
 • Vrijednost aktivnih ugovora o zakupu: 107 milijun kuna
2017.
 • Sjedište Društva u Planinskoj ulici 1, Zagreb
 • RH upisana u registar kao osnivač i jedini član Društva (kolovoz)
 • Nekretnina na upravljanju: 5426
 • 76,1 milijun kuna ukupnih prihoda
 • 16,4 milijuna kuna neto dobit
 • Aktiva porasla 11% (48 milijuna kuna)
 • Uplate u državni proračun: 28,8 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 2,8 milijuna kuna
 • 1370 očevida na nekretninama
 • Vrijednost aktivnih ugovora o zakupu: 30 milijuna kuna
2016.
 • Član europske organizacije PuRE-net koja okuplja pravne osobe odgovorne za upravljanje javnim i državnim nekretninama
2014.
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji između Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Državnih nekretnina d.o.o. (veljača)
2013.
 • Izjava o osnivanju društva Državne nekretnine d.o.o. (listopad)