O nama

Državne nekretnine su trgovačko društvo i pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kao trgovačko društvo nismo korisnik državnog proračuna već redovitim uplatama ostvarenima iz vlastitih prihoda doprinosimo punjenju proračuna. Usmjereni smo na postizanje strateških razvojnih ciljeva i zaštitu nacionalnih interesa te na što efikasnije upravljanje državnom imovinom.

U portfelju Državnih nekretnina nalaze se tri pojavna oblika državne imovine: poslovni prostori, stanovi i rezidencijalni objekti. Drugi pojavni oblici državne imovine poput poljoprivrednih, građevinskih ili drugih oblika zemljišta, šume, kampovi, vojna i dr. imovina nisu u našem portfelju.

Ikonica poslovni prostori

1995poslovnih prostora

Ikonica rezidencija

8državnih rezidencija

Ikonica stanova

5219stanova

Ikonica diplomatsko konzularnih predstavništava

5diplomatsko-konzularnih predstavništava

Djelokrug poslovanja Državnih nekretnina d.o.o. reguliran je Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji temeljem kojega nadležno ministarstvo u ime RH kao vlasnika prenosi Društvu na upravljanje dio poslovnih prostora, stanova i rezidencijalnih objekata iz svog portfelja državne imovine.

Nekretninama koje preuzmemo na upravljanje upravljamo uz naplatu ili na osnovi ugovora, a kontinuiranim provođenjem natječaja za zakup aktiviramo nekorištene nekretnine. Redovitim praćenjem nekretnina u korištenju i reguliranjem odnosa s postojećim korisnicima djelujemo u smjeru učinkovitog gospodarenja i ostvarivanja prihoda za RH. Orijentirani smo i na pronalaženje i implementaciju još učinkovitijih rješenja upravljanja nekretninama s obzirom na operativne izazove koje predstavljaju društveni, kulturno-povijesni i zakonski okviri unutar kojih djelujemo.

Dio nekretnina kojima Društvo upravlja podliježe najvišim stupnjevima kulturne zaštite, kako zbog vrijednih lokacija na kojima su smještene, tako i zbog na tisuće vrijednih artefakata koji se u njima nalaze, pa smo u svom djelovanju usko vezani za Ministarstvo kulture, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo turizma, Hrvatski restauratorski zavod i lokalna tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode.

U višestambenim zgradama u kojima se nalaze i poslovne i stambene jedinice iz portfelja Društva, u ime Republike Hrvatske kao vlasnika u ulozi smo jednoga od suvlasnika pa kontinuirano komuniciramo i s predstavnicima suvlasnika i upraviteljima zgrada radi izdavanja potrebnih suglasnosti za održavanje zajedničkih dijelova, odnosno u višestambenim zgradama smo u jednakoj poziciji kao i svaki drugi suvlasnik u zgradi.

Osnovna smjernica za sve aktivnosti u poslovanju Društva su godišnji planovi poslovanja, a aktivnim planiranjem balansiramo između strategije upravljanja imovinom i fleksibilnosti gdje provedbom investicija i osposobljavanjem nekretnina prema imovinsko-pravnim, prostorno-planskim i funkcionalno-tržišnim načelima na tržištu povećavamo njihovu konkurentnost.

Nekretnine kojima upravljamo nalaze se na 140 različitih lokacija diljem Republike Hrvatske i zauzimaju ukupnu površinu od 395 881 m2. Održavamo i 400 000 m2 zaštićenih parkovnih površina posvećujući pri tome veliku pažnju očuvanju nacionalne prirodne baštine. Posebnu odgovornost za Društvo predstavlja bogat umjetnički inventar rezidencijalnih vila u kojima čuvamo preko 5 000 umjetnina i knjižne građe.

Društvo kroz vrijeme

2021.
 • Društvo ocijenjeno kreditnim rejtingom A i svrstano u najstabilnije poduzetnike u RH
 • Ostvareni povijesno najviši prihodi u iznosu 115 milijuna kuna
 • 12 milijuna kuna pomoći gospodarstvu zbog pandemije i potresa
 • Fond solidarnosti EU: ugovoreno 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava
 • Nekretnina na upravljanju: > 7000
 • Uplate u državni proračun: 47,5 milijuna kuna
 • 3221 očevid na nekretninama
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu 564 milijuna kuna
 • Broj zaposlenika: 119
2020.
 • Društvo uvršteno u prvih pet stvaratelja novih vrijednosti u djelatnosti nekretnina
 • 13,1 milijun kuna pomoći gospodarstvu u godini s potresima i pandemijom
 • 112 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 8%
 • 30,6 milijuna kuna neto dobit
 • Uplate u državni proračun: 50 milijuna kuna
 • 2962 očevida na nekretninama
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 467 milijuna kuna
 • Broj zaposlenika: 119
2019.
 • 103 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 17%
 • 38,7 milijuna kuna neto dobit i rekordan rast dobiti od 74%
 • Aktiva porasla 50% (115 milijuna kuna)
 • Povrat na imovinu i kapital: ROA 34%, ROE 44%
 • Uplate u državni proračun: 42,7 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 11,8 milijuna kuna
 • Sklopljeno 486 ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 340 milijuna kuna
 • Broj zaposlenika: 118
2018.
 • Društvo od posebnog i strateškog interesa za RH
 • Novim Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji s Ministarstvom državne imovine i novom Izjavom o osnivanju proširen predmet poslovanja Društva
 • Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom
 • Društvo od posebnog interesa za RH
 • Izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
 • 88 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 15%
 • 22,3 milijuna kuna neto dobit i rast od 36%
 • Aktiva porasla 57% (77 milijuna kuna)
 • Uplate u državni proračun: 19 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 7,4 milijuna kuna
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 91 milijuna kuna
2017.
 • Sjedište Društva u Planinskoj ulici 1, Zagreb
 • RH upisana u registar kao osnivač i jedini član Društva
 • Nekretnina na upravljanju: 5426
 • 76,1 milijun kuna ukupnih prihoda
 • 16,4 milijuna kuna neto dobit
 • Aktiva porasla 11% (48 milijuna kuna)
 • Uplate u državni proračun: 28,8 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 2,8 milijuna kuna
 • Očevidi na nekretninama: 1370
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 9 milijuna kuna
2016.
 • Od 2014. do kraja 2016. zaključena 132 ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Član europske organizacije PuRE-net koja okuplja pravne osobe odgovorne za upravljanje javnim i državnim nekretninama
2014.
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji između Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Državnih nekretnina d.o.o.
listopad
2013.
 • Izjava o osnivanju društva Državne nekretnine d.o.o.