Stanovi

Najveći broj nekretnina kojima Društvo upravlja su stanovi te je u portfelju više od 7000 stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

U okviru poslovanja i upravljanja nekretninama kontinuirano se prati i regulira status stanova, a Društvo obavlja i pripremne aktivnosti za raspolaganje istima. Stanovi kojima Društvo upravlja razlikuju se prema namjeni i korištenju, a iznosi najamnine ovise o osnovi po kojoj se stan koristi.

155Lokacije u RH

313 396Površina u m2

  • stanovi sa zaštićenom najamninom – koriste se temeljem ugovora s jedinicama lokalne samouprave sukladno Zakonu o najmu stanova ili temeljem statusa bivših nositelja stanarskog prava sukladno Zakonu o stambenim odnosima
  • stanovi s pravom korištenja (slobodno ugovorena najamnina) – između ostaloga koriste ih osobe na temelju pravne osnove tj. ugovora sklopljenih s jedinicama lokalne samouprave
  • stanovi za službene potrebe – koriste ih državni dužnosnici i službenici
  • stanovi s ekonomskom najamninom – koriste se temeljem provedenih natječaja za najam
  • stanovi bez pravne osnove – koriste ih osobe koje su imale pravnu osnovu za korištenje, ali je ona prestala (istekao/raskinut/otkazan/poništen ugovor), osobe koje su živjele u stanu s bivšim nositeljem stanarskog prava, ali ne ostvaruju pravo prijenosa statusa ili su izgubile pravnu osnovu i time promijenile status (npr. zbog neplaćanja) te osobe koje su bespravno ušle u stan (npr. provalom)

Od osnutka Društva do kraja 2016. provedeno je 13 natječaja za davanje stanova u najam, na kojima su oglašena 193 stana, a pristiglo je 1066 ponuda.

Društvo kontinuirano provodi provjere korisnika i osnove njihova korištenja državnih stanova, kako bi ono po svim kategorijama bilo usklađeno sa stvarnim stanjem i pravno regulirano, a imovina Republike Hrvatske zaštićena i aktivna.

 

Pričuva - Važno je znati

Pričuva je temeljni prihod stambene zgrade koji službi za potrebe održavanja njenih zajedničkih dijelova i uređaja. Iznos pričuve nije moguće procijeniti u svakom trenutku za svaku nekretninu, jer ovisi o stvarnim potrebama za poboljšanjem kvalitete zgrade i življenja u njoj. Suvlasnici nekretnine obvezni su upravljanje povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama, kao i izabrati predstavnika stanara koji će biti u kontaktu s upraviteljem.

S obzirom na to da je visina pričuve zakonski usko povezana s iznosima zaštićene i slobodno ugovorene najamnine za stanove na upravljanju, prema važećim propisima Društvo je u obvezi utvrditi i uskladiti najamnine za stanove sa zaštićenom najamninom i za stanove s pravom korištenja. Za korisnike stanova sa zaštićenom najamninom, najamnina ne može biti niža od iznosa potrebnog za podmirenje iznosa pričuve, a za korisnike stanova s pravom korištenja visina slobodno ugovorene najamnine odgovara dvostrukom mjesečnom iznosu redovite zajedničke pričuve koja se plaća u stambenoj zgradi u kojoj se stan nalazi.

Odluku o promjeni visine pričuve donosi većina suvlasnika i ona je obvezujuća za sve suvlasnike. Bilo da je riječ o povećanju ili smanjenju pričuve, novi se iznosi najamnine ili naknade za korištenje usklađuju s iznosima pričuve.  Od strane upravitelja i suvlasnika bitno je pružanje pravovremenih informacija o svim promjenama, kako bi trgovačko društvo Državne nekretnine pravodobno reagiralo s ciljem zaštite interesa države kao vlasnika nekretnina, ali i korisnika nekretnine.

Najčešća pitanja i odgovori o stanovima

Upravljanje stanovima od terenskog i pravnog segmenta do naplate najma po kategorijama korisnika