Rezidencije

Državne rezidencije kojima upravlja društvo Državne nekretnine nalaze se u Zagrebu, u brijunskom arhipelagu i na Hvaru. Pojedine nekretnine imaju status zaštićenog kulturnog dobra, a poseban status zaštite imaju okoliš i priroda koja ih okružuje.

Parkovne površine rezidencijalnih objekata u odnosu na površinu državnih rezidencija

Parkovnih površina rezidencijalnih objekata u odnosu na površinu državnih rezidencija

12 000Površina u m2

400 000 Kulturno zaštićena
parkovna površina u m2

5 000Broj artefakata
(umjetnički inventar)

Otočje Brijuni

Rezidencijalni kompleks Brijuni izdvojeni je dio nacionalnog parka Brijuni i prostire se na tri otoka (dio Velog Brijuna, Vangi ili Krasnici i Galiji). Parkovne i šumske površine zauzimaju 400 000 m2, a ukupna površina rezidencijalnog prostora koji uključuje 4 vile i dva manja objekta na otocima Vanga i Galija je oko 9710 m2. Rezidencije Jadranka i Kaštel datiraju s početka 20. stoljeća, dok su Bijela vila, vila Brijunka i objekti na manjim otocima sagrađeni sredinom 20. stoljeća.

 

Otok Hvar

  • Vila Kovač

Državna rezidencija Vila Kovač na otoku Hvaru sagrađena je sredinom 20. stoljeća na površini od oko 2856 m2. Ova vila smještena je na samom kraju hvarske šetnice, u velikom vrtu, s neposrednim pristupom javnoj plaži i vezovima za plovila.

Grad Zagreb

  • Palača Pongratz

Palača Pongratz, poznatija kao Visoka 22, smještena je na kraju istoimene ulice i na vrhu brežuljka čije se padine spuštaju prema Tuškancu, Streljačkoj i Mesničkoj ulici. Kompleks, zajedno s perivojem površine 8780 m2  ima status izdvojenog kulturnog dobra.

 

Sadašnje odgovornosti i budući izazovi u upravljanju rezidencijalnim i drugim posebnim objektima