Poslovni prostori

Društvo Državne nekretnine upravlja s približno 11 500 nekretnina, od kojih su 40 posto poslovni prostori. Poslovni prostori u vlasništvu su Republike Hrvatske, a Državnim nekretninama na upravljanje su predani od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

139Lokacije u RH

324 891Površina u m2

Glavni cilj Društva je aktivirati državnu imovinu stavljanjem u funkciju praznih poslovnih prostora i pravno regulirati odnose sa što većim brojem postojećih korisnika, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi. Uplatama PDV-a, poreza na dobit i dobiti Društvo pridonosi državnom proračunu, a investicijama i održavanjem povećava vrijednost i mogućnosti za komercijalizaciju poslovnih prostora. Natječajima za zakup želimo poslovne prostore staviti u funkciju te pridonijeti stvaranju preduvjeta za gospodarski rast i razvoj države poštujući načela upravljanja državnom imovinom.

U 2023. objavljeno je 9 natječaja za zakup na kojima je ponuđen 201 poslovni prostor u 19 gradova te je zaprimljeno i obrađeno 499 ponuda.

U 2022. godini objavljeno je 6 natječaja za zakup sa 149 ponuđenih poslovnih prostora u 20 gradova. Po natječajima je zaprimljeno i obrađeno 400 ponuda, a prosječna uspješnost provedenih natječaja veća je od 70%.

Od 2014. do kraja 2021. godine provedeno je 46 natječaja za zakup poslovnih prostora, tržištu su ponuđena 1092 poslovna prostora i obrađeno je gotovo 2500 ponuda zainteresiranih korisnika na području cijele Republike Hrvatske.

Visine zakupnina postignute na natječajima prvenstveno su ovisile o lokaciji i veličini poslovnog prostora te su se kretale od 236,00 kn (30 eura) do 120.750,00 kn (16 000 eura) mjesečno, uvećano za PDV.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogli su do 30. lipnja 2019. predati zahtjev za reguliranjem zakupnog odnosa. Društvo je zaprimilo 900 zahtjeva neposrednih posjednika za sklapanjem ugovora o zakupu te su do kraja 2019. sklopljena 454 ugovora.

Izračun zakupnine - poslovni prostor

Kriteriji koji utječu na formiranje početne cijene poslovnog prostora su veličina poslovnog prostora, lokacija poslovnog prostora unutar pojedine zone i iznos najviše zakupnine određen kriterijima za određivanje zakupnine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za poslovne prostore u vlasništvu RH koji su predmetom javnog natječaja ili reguliranja zakupnog odnosa neposrednog posjednika, početni iznos mjesečne zakupnine određuje se u iznosu najviše zakupnine određene prema kriterijima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neovisno o djelatnosti ili, kada takvi kriteriji nisu propisani, temeljem podataka o visini zakupnine za poslovne prostore na njenom području koje je ona dala u zakup.

Propisi lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica mjerodavni su za definiranje dopuštenih djelatnosti unutar pojedine zone stoga Društvo u uvjetima natječaja ne postavlja ograničenja po pitanju djelatnosti koje je moguće obavljati u poslovnim prostorima.

Iznos naknade za poslovne prostore u suvlasništvu RH koji su u neposrednom posjedu ovisit će o visini zatečene naknade za korištenje koju korisnik plaća drugom suvlasniku, suvlasnicima ili trećim osobama. Ako je utvrđeni iznos viši od iznosa dobivenog izračunom temeljenim na najvišoj zakupnini utvrđenoj po kriterijima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korisnik će plaćati onaj iznos mjesečne naknade za korištenje koji je ekonomski povoljniji za Republiku Hrvatsku.

Kriteriji prema kojima se formira cijena zakupa ili korištenja određeni su Odlukom Ministarstva državne imovine o iznosu naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske, Odlukom o iznosu zakupnine po kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o zakupu neposrednim posjednicima i Odlukom o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora; sukladno važećem zakonodavnom okviru – Zakonu o upravljanju državnom imovinom i Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Što trebate znati ako ste zainteresirani za zakup poslovnog prostora

Najčešća pitanja i odgovori o poslovnim prostorima

Upravljanje poslovnim prostorima od ugovaranja zakupa, praćenja ugovora do upravljanja potraživanjima i raskida ugovora