Javni natječaj za zapošljavanje od 16. veljače 2024.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 16. veljače 2024. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. SAVJETNIK/ICA SPECIJALIST/ICA ZA PROCJENU u Odjelu za investicije, Služba za investicijsko i tekuće održavanje nekretnina, Sektor održavanja nekretnina, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, tehničkog smjera,
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

2. SAVJETNIK/ICA SPECIJALIST/ICA u Odjelu za tekuće održavanje nekretnina, Služba za investicijsko i tekuće održavanje nekretnina, Sektor održavanja nekretnina, dva izvršitelja, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu
 • vozačka dozvola B kategorije.

3. REFERENT/ICA ZA OČEVIDE u Službi za tehničku potporu, Sektor održavanja nekretnina, dva izvršitelja za mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj za mjesto rada: Split, jedan izvršitelj za mjesto rada: Rijeka, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije

4. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za informacijske tehnologije, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko-financijskih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društvenog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

5. REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za financije i računovodstvo, Sektor ekonomsko-financijskih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

6. REFERENT/ICA SALDA KONTI u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor ekonomsko-financijskih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • do 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

7. REFERENT/ICA u Odjelu za praćenje troškova, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko financijskih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • do 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

8. REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE u Odjelu za opće poslove, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko-financijskih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • NSS/KV/SSS,
 • do 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

9. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za utvrđivanje statusa, Služba za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društvenog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, prednost pravni fakultet,
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

10. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za ugovaranje i zakup, Služba za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društvenog, tehničkog, humanističkog ili drugog odgovarajućeg smjera, prednost pravni fakultet,
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

11. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za utvrđivanje statusa, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Split, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društvenog, tehničkog, humanističkog ili drugog odgovarajućeg smjera, prednost pravni fakultet,
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

12. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za ugovaranje i najam, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društvenog, tehničkog, humanističkog, biotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, prednost pravni fakultet,
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

13. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za prodaju nekretnina, Služba za prodaju nekretnina i razvrgnuće suvlasničke zajednice, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društvenog, tehničkog, humanističkog ili drugog odgovarajućeg smjera, prednost pravni fakultet,
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

14. SURADNIK/ICA u Odjelu za ugovaranje i najam, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VŠS, društvenog, tehničkog, humanističkog ili drugog odgovarajućeg smjera, prednost stručni prijediplomski upravni studij,
 • do 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu
 • komunikacijske vještine.

15. REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

16. REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

17. REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za prodaju nekretnina i razvrgnuće suvlasničke zajednice, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

18. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za pravnu potporu poslovanju, Služba za pravnu potporu poslovanju i ljudske potencijale, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društveni smjer (polje: pravo),
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

19. STRUČNI/A SURADNIK/ICA u Odjelu za pravnu potporu poslovanju, Služba za pravnu potporu poslovanju i ljudske potencijale, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društveni smjer (polje: pravo),
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • komunikacijske vještine.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o znanju/poznavanju jednog stranog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja).

Dodatno za radno mjesto pod brojem 1., 2. i 3.:
– preslika važeće vozačke dozvole.

Dodatno za radno mjesto pod brojem 3. ukoliko kandidat ostvaruje poželjan uvjet:
– ako kandidat ostvaruje poželjan uvjet iskustva u radu s nekretninama potrebno je dostaviti dokaz o iskustvu u radu s nekretninama (potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio na poslovima s nekretninama ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako kandidat radi ili je radio u državnoj službi).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista ili drugi dokaz).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj za zapošljavanje objavit će se na stranicama portala MojPosao (www.moj-posao.net), na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (burzarada.hzz.hr) te na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – navesti broj, naziv radnog mjesta i mjesto rada.“

Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše šest mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

Radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 3. su sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. radna mjesta s posebnim uvjetima rada te će se odabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca, uputiti na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

Odabrani kandidati za sva oglašena radna mjesta će prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca, biti upućeni na pregled vida.
S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 (šest) mjeseci.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 1.
SAVJETNIK/ICA SPECIJALIST/ICA ZA PROCJENU u Odjelu za investicije, Služba za investicijsko i tekuće održavanje nekretnina, Sektor održavanja nekretnina:

– samostalno obavlja reviziju procjembenih elaborata izrađenih od strane stalnih sudskih vještaka kojima se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnina i ostalih ovlaštenih osoba,
– analizira dokumentaciju vezanu uz procjenu vrijednosti nekretnina,
– izrađuje izvješća o procjeni vrijednosti nekretnina,
– obavlja očevide na nekretninama,
– prati i poznaje propise i zakonske regulative iz djelokruga rada,
– poznaje i koristi aplikacije potrebne za izradu procjene vrijednosti nekretnina,
– samostalno obavlja reviziju elaborata etažiranja izrađenih od strane stalnih sudskih vještaka,
– daje mišljenje o tržišnim vrijednostima nekretnina, parcelacijskim elaboratima te sudjeluje u postupku izrade izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije,
– pribavlja isprave za energetsko certificiranje nekretnina i pokreće relevantne postupke u vezi s tim,
– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
– vrši pregled nekretnine za utvrđivanje stanja nekretnine,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 2.
SAVJETNIK/ICA SPECIJALIST/ICA u Odjelu za tekuće održavanje nekretnina, Služba za investicijsko i tekuće održavanje nekretnina, Sektor održavanja nekretnina:

– samostalno obavlja poslove najviše složenosti uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u odabiru i određivanju prioriteta za provedbu projekata i investicija iz djelokruga rada Odjela,
– priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje nalog za izvršenje,
– izrađuje projektne zadatke potrebne za izradu projektne dokumentacije, troškovnike, idejne nacrte, razvoje tehničkih i tehnoloških rješenja,
– sudjeluje u prikupljanju ponuda potrebnih za procjenu ulaganja, za ocjenu ponuđenih tehničkih karakteristika i kvalitete iz ponude,
– sudjeluje u pripremi ugovora u području građevinske regulative za nabavu roba, usluga i radova iz djelokruga rada Odjela,
– organizira i koordinira pripremu u izvedbi ugovora,
– organizira i koordinira izvedbu ugovorenih građevinskih radova,
– razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
– prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju,
– koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača,
– predlaže izmjene u projektu, izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
– sudjeluje kod ispitivanja tehničkih pregleda, obračuna troškova izgradnje iz djelokruga rada Odjela,
– po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova te po potrebi projektira iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
– vrši pregled nekretnine za utvrđivanje stanja nekretnine,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 3.
REFERENT/ICA ZA OČEVIDE u Službi za tehničku potporu, Sektor održavanja nekretnina:

– provodi očevide i primopredaje, deložacije te ulaske u posjed nekretnina,
– upravlja ključevima nekretnina,
– po potrebi pribavlja dokumentaciju o korisniku i nekretnini,
– obavlja poslove utvrđivanja nedostatka i iniciranja uklanjanja nedostataka radi privođenja nekretnine svrsi (očevid – prijedlog za otklanjanje),
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i unosa u jedinstvenu evidenciju,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 4.
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za informacijske tehnologije, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko-financijskih poslova:

– obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela,
– koordinira obuku korisnika aplikacija,
– pruža informatičku podršku ostalim organizacijskim jedinicama,
– održava postojeće aplikacije, sistemski softver i bazu podataka,
– održava komunikacijsku, mrežnu i drugu informatičku opremu te brine o sigurnosti IT sustava,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 5.
REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za financije i računovodstvo, Sektor ekonomsko-financijskih poslova:

– koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
– prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
– surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu radnika Službe te evidencije prisutnosti na radu za radnike Službe,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 6.
REFERENT/ICA SALDA KONTI u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor ekonomsko-financijskih poslova:

– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– knjiži i odlaže likvidirane ulazne račune,
– izrađuje usklađenja salda – konti s dobavljačima,
– kontrolira formalne podatke iskazane na računu s matičnim podacima dobavljača unesenim u knjigovodstveni program,
– izrađuje sve izvještaje iz djelokruga rada Odjela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 7.
REFERENT/ICA u Odjelu za praćenje troškova, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko-financijskih poslova:

– obavlja jednostavne i rutinske poslove iz djelokruga rada Odjela uz pomoć i u suradnji s nadređenima,
– obavlja korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Odjela,
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Odjela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 8.
REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE u Odjelu za opće poslove, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko financijskih poslova:

– organizira i vrši sve radnje vezane uz otpremu izlazne pošte Društva,
– formira nove spise i dostavlja akte u rad nadležnim organizacijskim jedinicama Društva,
– vodi evidencije iz nadležnosti pisarnice,
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske, pomoćne i druge poslove,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 9.
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za utvrđivanje statusa, Služba za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama:

– samostalno obavlja složene poslove iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u svim poslovnim procesima vezano uz utvrđivanje pravnog i korisničkog statusa poslovnih prostora,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u relevantne aplikacije i evidencije,
– surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim tijelima u vezi poslova iz svog djelokruga,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 10.
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za ugovaranje i zakup, Služba za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama:

– samostalno obavlja složene poslove iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u svim poslovnim procesima vezano uz davanje poslovnih prostora u zakup i sklapanja ugovora o zakupu,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u relevantne aplikacije i evidencije,
– surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim tijelima u vezi poslova iz svog djelokruga,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 11.
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za utvrđivanje statusa, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama:

– samostalno obavlja složene poslove iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u svim poslovnim procesima vezano uz utvrđivanje pravnog i korisničkog statusa stanova,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u sve relevantne aplikacije i evidencije,
– surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim tijelima u vezi poslova iz svog djelokruga,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 12.
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za ugovaranje i najam, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama:

– samostalno obavlja složene poslove iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u svim poslovnim procesima vezano uz davanje stanova u najam i sklapanja ugovora o najmu,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u sve relevantne aplikacije i evidencije,
– surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim tijelima u vezi poslova iz svog djelokruga,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 13.
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za prodaju nekretnina, Služba za prodaju nekretnina i razvrgnuće suvlasničke zajednice, Sektor za upravljanje nekretninama:

– samostalno obavlja složene poslove iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u svim poslovnim procesima vezano uz prodaju nekretnina i sklapanja kupoprodajnih ugovora,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u sve evidencije i aplikacije,
– surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim tijelima u vezi poslova iz svog djelokruga,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 14.
SURADNIK/ICA u Odjelu za ugovaranje i najam, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama:

– obavlja manje složene stručne poslove iz djelokruga rada Odjela uz pomoć i u suradnji s nadređenima,
– prati i surađuje u realizaciji poslovnih aktivnosti iz djelokruga rada Odjela,
– unosi i ažurira podatke iz djelokruga Odjela u relevantnim aplikacijama i evidencijama,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 15.
REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama:

– koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
– prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
– surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu radnika Službe te evidencije prisutnosti na radu za radnike Službe,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 16.
REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama:

– koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
– prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
– surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu radnika Službe te evidencije prisutnosti na radu za radnike Službe,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 17.
REFERENT/ICA SLUŽBE u Službi za prodaju nekretnina i razvrgnuće suvlasničke zajednice, Sektor za upravljanje nekretninama:

– koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
– prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
– surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu radnika Službe te evidencije prisutnosti na radu za radnike Službe,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 18.
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za pravnu potporu poslovanju, Služba za pravnu potporu poslovanju i ljudske potencijale, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale:

– samostalni savjetnik samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u izradi prijedloga ugovora i svih drugih akata, općih akata i odluka u vezi s predmetom poslovanja Društva,
– izrađuje nacrte mišljenja na prijedloge zakonskih i podzakonskih propisa u vezi predmeta poslovanja Društva,
– daje prijedloge i izrađuje nacrte pravnih mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Društva,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 19.
STRUČNI/A SURADNIK/ICA u Odjelu za pravnu potporu poslovanju, Služba za pravnu potporu poslovanju i ljudske potencijale, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale:

– obavlja stručne poslove iz djelokruga rada Odjela uz nadzor i suradnju s nadređenima,
– sudjeluje u izradi prijedloga ugovora, pravnih mišljenja i svih drugih akata, općih akata i odluka u vezi s predmetom poslovanja Društva i u vezi s tim komunicira sa strankama i zainteresiranim osobama,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.