Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

28. 03. 2018. U Narodnim novinama broj 29/2018 od 28. ožujka 2018. raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

  1. IZVRŠNI KOORDINATOR ZA POSLOVNE PROCESE u Uredu Uprave Društva – jedan izvršitelj
  2. SPECIJALIST ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA u Uredu Uprave Društva – jedan izvršitelj.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 ili na adresu elektroničke pošte olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.