Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.