Nakon Strategije donesen Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu

Nakon što je Hrvatski sabor u listopadu 2019. donio Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025., ostvareni su zakonski preduvjeti za donošenje Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. koji je donesen na 206. sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Predstavljajući Godišnji plan, ministar državne imovine Mario Banožić istaknuo je da Zakon o upravljanju državnom imovinom propisuje 3 ključna i povezana dokumenta upravljanja državnom imovinom: Strategiju upravljanja, Godišnji plan upravljanja i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom.

Ministar je na sjednici Vlade istaknuo da se strategijom određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja državnom imovinom, pri čemu se uvažavaju gospodarski i razvojni prioriteti Republike Hrvatske, a Godišnji plan za 2020. putem mjera, projekata i aktivnosti precizno razrađuje elemente strateškog planiranja iz Strategije za razdoblje 2019. – 2025.

Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske poseban je cilj Plana unutar strateških ciljeva, a operacionalizira se između ostaloga i stavljanjem u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o. Posebna područja i pojavni oblici imovine koji su obuhvaćeni ovim Planom i posebnim ciljem su fond stanova i poslovnih prostora od komercijalne djelatnost te održavanje rezidencijalnih nekretnina i ostalih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su odlukom povjerene trgovačkom društvu na upravljanje prema čl. 4. stavku 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom.

Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. kao subjekt kojemu je povjereno pravo upravljanja osigurava da se aktivnosti nad imovinom odvijaju sukladno važećim zakonima i da doprinose najboljim rezultatima, pri čemu se kod upravljanja daje prednost ekonomskoj utemeljenosti poslova s nekretninama.

Primjenjujući koncept odgovornog upravitelja državnom imovinom, Društvo kontinuirano nastavlja s postupcima natječaja te na taj način aktivira neiskorištenu državnu imovinu i stavlja nekretnine u službu gospodarskog razvoja. Korporativnim politikama Društvo je usmjereno na ostvarenje najboljih rezultata vodeći računa o ekonomskoj utemeljenosti upravljanja nekretninama i dobrom gospodarenju.

Objavljeno: 17. veljače 2020.