Nova uloga Državnih nekretnina d.o.o. u postupcima upravljanja i raspolaganja nekretninama predstavljena na ISPU konferenciji

Na Drugoj stručnoj konferenciji Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) održano je predavanje na temu nove uloge Državnih nekretnina d.o.o. u postupcima upravljanja i raspolaganja nekretninama koju je tvrtka preuzela po odredbama novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (NN/155/23).

Članica Uprave i direktorica društva Državne nekretnine d.o.o., Mirela Habijanec, prezentirala je novitete s kojima tvrtka starta u 2024. primjenjujući novi zakon te je istaknula da su Državne nekretnine od resornog ministarstva, uz dosadašnjih oko 8.600 nekretnina, zaprimile dodatnih 3.628 nekretnina, što je povećanje veće od 40 posto. Nekretnine koje su tvrtki povjerene na upravljanje zahtijevaju dokumentacijsku i terensku obradu, a sve kako bi dobile svojevrsnu “osobnu iskaznicu nekretnine” za odluke o budućim upravljanjima i raspolaganjima.

Uz dosadašnje poslove s nekretninama na upravljanju u obliku zakupa i najma, tvrtka je zakonom ovlaštena i za kupoprodaju poslovnih prostora i stanova, razvrgnuće suvlasničkih zajednica te rješavanje imovinsko-pravnih i međuvlasničkih odnosa, istaknula je Habijanec, dodajući kako prema procjeni tvrtku očekuje između dvije i tri tisuće novih predmeta vezanih za nove oblike raspolaganja nekretninama.

Pojavni oblici imovine u nadležnosti Državnih nekretnina i dalje su stanovi i poslovni prostori te pojedini rezidencijalni objekti, a s obzirom na nove poslove i 40 postotno povećanje broja nekretnina, pristupilo se reorganizaciji tvrtke i prilagodbi procesa kako bi Državne nekretnine efikasno stavile u funkciju i aktivirale preuzetu imovinu kao i optimizirale rješavanje predmeta.

Podsjetimo, Druga stručna ISPU konferencija Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održana je u Šibeniku od 8. do 10. travnja 2024. s ciljem unaprjeđenja sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine putem digitalne trasformacije.

Foto: MPGI

Objavljeno: 10. travnja 2024.