Mjere za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa namijenjene zakupnicima

Društvo Državne nekretnine d.o.o. prati preporuke Vlade Republike Hrvatske kao i gospodarsku situaciju uslijed globalne pandemije zbog koronavirusa (COVID 19) te ovim putem obavještava zakupnike o mjerama pomoći donesenima s ciljem suzbijanja gospodarskih posljedica epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, Ministarstvo državne imovine donijelo je odluku kojom je omogućena odgoda plaćanje zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.

Mjere pomoći odnose se na zakupnike poslovnih prostora koji imaju zaključen ugovor o zakupu, sporazum o obročnoj otplati ili im se izdaju računi na ime naknade za korištenje, izuzev naknade ili zakupnine za garaže. Vremensko razdoblje u kojemu se odgađa plaćanje zakupnine i naknade za korištenje može trajati tri mjeseca u odnosu na rok plaćanja, počevši od 1. ožujka 2020.

Osim odgode plaćanja, u navedenom se periodu neće obračunavati zakonske zatezne kamate na zakupninu ili naknadu za korištenje poslovnih prostora za dospjelo, a neplaćeno potraživanje. Dodatno, ugovori o zakupu poslovnog prostora neće se otkazivati/raskidati, što će omogućiti korisnicima da ne budu izloženi pokretanju postupaka za naplatu i iseljenje.

Kako je nedvojbeno da pandemija koronavirusa utječe na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, Državne nekretnine d.o.o. nastavit će aktivno surađivati s nadležnim tijelima, pratiti cjelokupnu situaciju i predlagati mjere pomoći za korisnike pogođene koronavirusom.

Odluku o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje za poslovne prostore pronaći ćete na linku.

Objavljeno: 18. ožujka 2020.