Korisnici stanova i poslovnih prostora zbog potresa oslobođeni plaćanja od siječnja 2021. do uporabljivosti oštećene nekretnine

Zakupnici, najmoprimci i korisnici stanova i poslovnih prostora na upravljanju trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., koji su prema stupnju oštećenja utvrđeni neuporabljivima (oznake N1 i N2), oslobođeni su plaćanja računa do ponovne mogućnosti korištenja nekretnina oštećenih u potresima koji su pogodili Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju te Grad Zagreb.

Oslobađanje od plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje započinje od siječnja 2021. te traje do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske (NN 23/2021) i Skupštine društva Državne nekretnine d.o.o. Do razornih potresa na području pogođenih županija, Društvo je izdavalo račune u mjesečnom iznosu većem od 200 tisuća kuna, od kojih se 50 tisuća kuna odnosilo na stanove. Od plaćanja zakupnine i najamnine trenutno je oslobođeno 25 korisnika poslovnih prostora i 63 korisnika državnog stana, a oslobođeni iznosi umanjit će prihode Društva za više od 100 tisuća kuna mjesečno.

Razoran potres koji je pogodio petrinjsko područje 28. i 29. prosinca 2020. nanio je štetu na objektima u pet hrvatskih županija, ugrozio zdravlje i živote njezinih stanovnika te im onemogućio obavljanje uobičajenih aktivnosti, zbog čega je Vlada RH na potresom pogođenom području 4. siječnja 2021. proglasila katastrofu.

Objavljeno: 10. ožujka 2021.