Kontakt

Logo Državne nekretnine

Državne nekretnine d.o.o.
Planinska ulica 1
HR-10000 Zagreb

Tel: +385 (0) 1 6346 292
Fax: +385 (0) 1 6346 459
E-mail: info@hr-nekretnine.hr

Kontakt za medije

press@hr-nekretnine.hr
Tel: +385(0)1 2092-112

Kontakt za tijela državne uprave i
pravne osobe s javnim ovlastima

pisarnica@hr-nekretnine.hr

Kontakt za građane

Građani informacije mogu zatražiti radnim danom od 09:00 – 12:00 sati na brojeve telefona:
+385 (0)1 6346-482 (stanovi)
+385 (0)1 6346-491 (pravni poslovi)
+385 (0)1 6346-312 (poslovni prostori)

Putem elektroničke pošte:
info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr
info.stanovi@hr-nekretnine.hr
info@hr-nekretnine.hr

Pisanim putem na adresu:
Planinska ulica 1, 10 000 Zagreb

Osobno u prostorijama Državnih nekretnina d.o.o.
uz obaveznu prethodnu najavu na
e-mail: info@hr-nekretnine.hr

Faksom na broj:
+385 (0)1 6346-459

Uprava

Članica Uprave - direktorica Društva

Mirela Habijanec +385 (0)1 6346-292

Ured Uprave

Savjetnica za poslovne procese i usklađenost

+385 (0)1 6346-292

Sektori

Sektor za poslovne prostore

Dragica Dražana Krajinović
+385 (0)1 6346-312

Sektor za stanove

Dario Karlovčan
+385 (0)1 6346-482

Sektor pravnih poslova

Ivana Leko
+385 (0)1 6346-491

Sektor za ekonomsko-financijske poslove

Ljubica Borić
+385 (0)1 6346-392

Sektor investicijskih i tehničkih poslova

Željka Ćutuk
+385 (0)1 2092-706