Kontakt

Logo Državne nekretnine

Državne nekretnine d.o.o.
Planinska ulica 1
HR-10000 Zagreb

e-mail: info@hr-nekretnine.hr

Kontakt za medije

press@hr-nekretnine.hr
tel: +385(0)1 2092-112

Kontakt za tijela državne uprave i
pravne osobe s javnim ovlastima

pisarnica@hr-nekretnine.hr

Kontakt za građane

Stanovi: +385 (0)1 6346-482
info.stanovi@hr-nekretnine.hr

Poslovni prostori: +385 (0)1 6346-312
info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr

Osobno u prostorijama Državnih nekretnina d.o.o.
uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail:
info@hr-nekretnine.hr

 

Uprava

Članica Uprave - direktorica Društva

Mirela Habijanec +385 (0)1 6346-292

Ured Uprave

Savjetnica Uprave

Matea Nevrkla +385 (0)1 6346-292

Sektori

Sektor za upravljanje nekretninama

Snježana Delač Smrzlić
+385 (0)1 6346-312

Sektor ekonomsko-financijskih poslova

Ljubica Borić
+385 (0)1 6346-392

Sektor održavanja nekretnina

Irena Mihalinec
+385 (0)1 2092-706

Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale

Ivana Leko
+385 (0)1 6346-491