Konačan prijedlog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH

Konačni prijedlog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u drugom je čitanju u Hrvatskom Saboru. Riječ je o zakonskom prijedlogu kojim će se omogućiti kvalitetnije upravljanje imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu RH.

Zakonski prijedlog koji je u drugom saborskom čitanju predviđa optimizaciju upravljanja državnim nekretninama, a koja se između ostaloga planira postići decentralizacijom upravljanja prema županijama, gradovima, sjedištima županija pa tako i prema društvu Državne nekretnine d.o.o.

Usvajanjem navedenog zakona predviđeno je znatno povećanje broja stanova i poslovnih prostora kojima će upravljati Državne nekretnine, dok će broj rezidencija ostati nepromijenjen, te će se osim zakupa i najma tvrtka baviti i drugačijim oblicima raspolaganja. Društvo će biti samostalno u poslovima raspolaganja nekretninama čija je procijenjena vrijednost ili ukupni iznos procijenjene naknade do milijun eura dok će za veće iznose biti potrebna suglasnost nadležnog ministarstva ili Vlade RH, ovisno o iznosu.

Predlagatelj zakona, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nastoji zakonskim izmjenama omogućiti brže i učinkovitije rješavanje imovinsko pravnih odnosa na državnim nekretninama u cilju povećanja investicija. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u srijedu 13. prosinca 2023. rekao je kako će se donošenjem ovog zakona brže, učinkovitije i ažurnije upravljati državnom imovinom.

Objavljeno: 14. prosinca 2023.