Javni poziv 2/18 – natječaj za zakup 15 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokacijama u Zagrebu

U subotu, 16. lipnja 2018. bit će raspisan natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, na lokacijama u Zagrebu. Na natječaju će biti objavljeno 15 poslovnih prostora. Nalaze se na području Centra, ali i na Trešnjevci, Medvešćaku i Črnomercu čime nastojimo pratiti iskazane interese naših potencijalnih ponuditelja.

Pregledi poslovnih prostora organizirani su od 26. do 29. lipnja 2018. u terminima određenima uvjetima javnog natječaja. Predložene djelatnosti u poslovnim prostorima su od ugostiteljske, trgovačke, uredske, uslužne, zanatske do proizvodne te drugih djelatnosti.

Početne cijene zakupa su od 819,65 kn do 5985,53 kn, ovisno o zoni i veličini prostora.
Veličine prostora su od 16,38 do 136,82 m2.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu na rok od 5 godina ako je ispunio uvjete iz natječaja te ponudio najviši iznos zakupnine. Rok za dostavu pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora je 06. srpnja 2018. do 12,00 sati, a ponude se dostavljaju trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. u Zagrebu, Planinska 1. I ovaj put naglasak je na proaktivnom pristupu, odnosno aktiviranju praznih prostora u vlasništvu države. Adrese prostora, raspored pregleda te svi detalji i uvjeti natječaja objavljeni su u Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 2/18.

Natjecaj_za_zakup_poslovnih_prostora_u_Zagrebu-Priopcenje_za_medije

Objavljeno: 15. lipnja 2018.