Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora u Osijeku i Vinkovcima

Raspisan je natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Za zakup je ponuđeno 26 poslovnih prostora, od kojih je 25 u Osijeku i jedan u Vinkovcima. Većina ih je na atraktivnim lokacijama poput Županijske ulice (centar) i Kuhačeve ulice (Tvrđa) u Osijeku, te na drugim također atraktivnim lokacijama.

Pregledi poslovnih prostora, koji se u zakup daju u „viđenom stanju“, organizirani su od 14. do 21. svibnja 2018. u terminima određenima natječajem. Predložene djelatnosti u poslovnim prostorima su od ugostiteljske, trgovačke, uredske, uslužne, zanatske do proizvodne te ostalih djelatnosti. Početne cijene zakupa su od cca 289,00 do 10 394,00 kune, ovisno o zoni i veličini prostora, a veličine prostora kreću se od cca 14,00 do 146,00 m2.

Rok za dostavu pisanih ponuda za zakup poslovnih prostora je 28. svibnja 2018. do 12,00 sati, a ponude se dostavljaju trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. u Zagrebu, Planinska 1. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu na rok od 5 godina, ako je ispunio uvjete natječaja te ponudio najviši iznos zakupnine.

U posljednja tri natječaja za zakup poslovnih prostora na području Republike Hrvatske ukupno je objavljeno 98 poslovnih prostora te je za iste pristiglo 548 ponuda. Za najpovoljnijih 65 u tijeku je sklapanje Ugovora o zakupu.  Naglasak je na proaktivnom pristupu, odnosno aktiviranju praznih prostora u vlasništvu države pa i sada očekujemo dobar odaziv na natječaj.

Adrese prostora, raspored pregleda kao i svi detalji s uvjetima natječaja objavljeni su u Javnim pozivima za podnošenje ponuda za zakup 1/18:
https://hr-nekretnine.hr/natjecaji/natjecaj-za-zakup-poslovnih-prostora-1-18/, https://imovina.gov.hr/vijesti/8.

Objava-za-medije

Objavljeno: 5. svibnja 2018.