Registar ugovora

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu slobodno i bez naknade preuzeti registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s internetskih stranica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu s ažuriranim podacima do 31.01.2020.
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu s ažuriranim podacima do 31.07.2018.
Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016. – 2017. godina
Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014. – 2016. godina
Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014. – 2016. godina
Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014. – 2015. godina
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2014. – 2015. godina