E-savjetovanje

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednost za nabavu robe ili usluga, provodi se postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno pet dana. Sukladno članku 198. stavku 4., nakon provedenog savjetovanja i razmotrenih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, naručitelj izrađuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objavljuje na ovoj internetskoj stranici.

Otvorena savjetovanja

Trenutno nema otvorenih savjetovanja.

Završena savjetovanja

Prethodno savjetovanje za postupak nabave revitalizacije plinske kotlovnice u Zagrebu, Visoka 15. Trajanje savjetovanja 12. 10. 2017. – 17. 10. 2017. Svi zainteresirani gospodarski subjekti primjedbe i prijedloge dostavljaju najkasnije do utorka 17. 10. 2017. na adresu elektroničke pošte: gordana.tratnik@hr-nekretnine.hr.

Izvješće o primjedbama i prijedlozima za prethodno savjetovanje