Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. upućeno Hrvatskom saboru na raspravu

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom koji je prihvaćen na 76. sjednici Vlade Republike Hrvatske. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana  je sukladno čl. 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom 16. rujna 2021. upućeno Hrvatskome saboru u raspravu.

Izvješće predstavlja dokument u kojem se putem mjera, projekata i aktivnosti opisuje realizacija elemenata strateškog planiranja postavljenih u Strategiji upravljanja  državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. godine. Kao jedan od ciljeva definiranih Godišnjim planom upravljanja državnom imovinom obuhvaćeno je i učinkovito upravljanje nekretninama, odnosno stavljanje u funkciju nekretnina koje su s Ministarstva prenesene na upravljanje trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. prema članku 4. stavku 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom.

Na ostvarivanje rezultata Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. značajan utjecaj su imale serije razornih potresa koji su Hrvatsku pogodili u ožujku i prosincu 2020. kao i okolnosti pandemije koronavirusa i bolesti COVID-19.

Izvješće je na dnevnom redu 10. saziva  Hrvatskoga sabora, a u ime podnositeljice izvješća, Vlade Republike Hrvatske, u radu Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela sudjelovat će ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat te državni tajnici, Dunja Magaš, Željko Uhlir i Sanja Bošnjak.

Objavljeno: 21. rujna 2021.