Izazovi u poslovanju Društva u vrijeme epidemije i mjere pomoći korisnicima

U trenucima kada je društveni prioritet dobiti bitku s epidemijom koronavirusa, zaštiti zdravlje i umanjiti posljedice gospodarske krize,  dok je vjerojatnost razvoja događaja nepoznata, a rizik nemoguće kvantificirati, Društvo solidarno doprinosi ublažavanju posljedica koronakrize i potresa u Zagrebu, kontinuirano procjenjuje rizike poslovanja i kontrolira likvidnost. Prema prvim procjenama, Državne nekretnine će u koronakrizi, direktno i indirektno, transferirati oko 80 milijuna kuna u očuvanje gospodarstva.

Mjere pomoći

Pridruživši se Vladinim mjerama pomoći gospodarstvu, Društvo će omogućiti otpis potraživanja s osnove zakupnine za pogođene potresom i ograničenjima rada, omogućena je tromjesečna odgoda plaćanja zakupnine, ne obračunavaju se kamate za potraživanja navedenog perioda onima na čiju djelatnost utječu mjere suzbijanja koronavirusa, odgođeno je pokretanje postupaka naplate i iseljenja, ne otkazuju se i ne raskidaju ugovori s korisnicima, moguća je beskamatna otplata na rate, odgođeni su rokovi dostave dokumentacije, odgođena je obveza stavljanja poslovnih prostora u funkciju, ne fakturira se najamnina korisnicima koji su napustili stanove zbog potresa. Društvo kontinuirano pruža potporu i informacije korisnicima pogođenima potresom i protuepidemijskim mjerama, a mjere pomoći kalibriraju se uslijed izmjena okolnosti kako bi se postigla optimalna rješenja.

Do sada se za otpis potraživanja prijavilo oko 750 poslovnih subjekata. Tromjesečni moratorij na plaćanje odnosi se na 1400 subjekata u vrijednosti od oko 30 milijuna kuna. Nakon potresa su angažirani svi raspoloživi kapaciteti za servisiranje i pomoć korisnicima kao i za zaštitu imovine. Osposobljavaju se državni stanovi kako bi se u suradnji s Ministarstvom državne imovine omogućio smještaj građanima Zagreba i okolice koji su izgubili dom. U potresu je oštećeno više od 1500 objekata, od kojih je više od polovine kulturno dobro, a ukupno oko 2000 jediničnih nekretnina. Svakodnevno se analizira situacija na terenu, procjenjuju posljedice i posljedično se pristupa nužnim i hitnim sanacijama.

Za travanj realizacija naplate samo 5%

Od trenutka provođenja poslijepotresnih mjera i mjera pomoći za korisnike nekretnina kojima upravlja Društvo, u prosjeku se dnevno naplaćuje samo 1/10 lanjskog priljeva. Prema prvim procjenama, u 45 dana poslovanja zabilježen je gubitak priljeva Društva oko 7,5 milijuna kuna dok se za travanj, prema dosadašnjim pokazateljima, očekuje realizacija naplate od samo 5%. Istovremeno, Društvo redovno podmiruje sve svoje obveze, racionalizira poslovanje, srezani su troškovi javne nabave, smanjena je razina investicija, no ciklus nismo zaustavili, ostavljajući u programu investicije kako bi se doprinijelo održanju ekonomske aktivnosti.

Svjesno neizvjesnosti krize kao i njezinih posljedica, Društvo snosi znatan financijski teret te nastavlja učinkovito balansirati između održavanja likvidnosti Društva i sudjelovanja u umanjenju gospodarskih šteta najvećim dijelom prema korisnicima s obzirom na to da se najznačajniji dio prihoda ostvaruje naplatom zakupa poslovnih prostora, a koji su pak najvećim dijelom zbog ograničenja zatvoreni ili stradali u potresu.

Uz mjere pomoći, Društvo je naglasak stavilo na jasnu i učestalu komunikaciju sa svim dionicima, ponajprije korisnicima, te ostaje pouzdan i siguran partner i u krizi. Uz spomenuto, cilj je ove godine što prije izaći iz faze hibernacije novčanog toka te vratiti izuzetno pozitivan trend ranijih razdoblja u svim segmentima poslovanja, uzimajući u obzir izazove koji su pred nama kao i maksimalnu brigu o korisnicima i zaposlenicima.

Mjere za poslovne subjekte i fizičke osobe:

Obavijest poslovnim subjektima o mogućnosti korištenja mjere za otpis potraživanja (zakupnina/naknada)

Obavijest korisnicima koji su napustili stanove uslijed oštećenja uzrokovanih potresom

Mjere za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa namijenjene zakupnicima

Obavijest korisnicima stanova o odgodi rokova za dostavu dokumentacije 

Obavijest poslovnim subjektima o mogućnostima korištenja mjere za otpis potraživanja u svibnju

Objavljeno: 1. svibnja 2020.