Grad Zagreb pozvao na prijavu štete nastale na imovini uslijed nevremena s pljuskovima

Grad Zagreb je na službenim stranicama Grada objavio poziv za prijavu šteta na imovini nastalih uslijed nevremena s pljuskovima koje je u petak 24. srpnja zahvatilo Zagreb.

Grad je pozvao fizičke i pravne osobe na prijavu nastale štete, a u prijavi je potrebno navesti osnovne podatke (ime, prezime, adresa) te dostaviti fotografije šteta ukoliko postoje. Štete se mogu prijaviti nadležnom vijeću gradske četvrti, vijeću mjesnog odbora ili Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na e-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr.

Grad Zagreb također je pozvao građane da zbog epidemiološke situacije prijave šteta obave putem maila, a svi kontakti se, kako navode, nalaze na službenim stranicama Grada Zagreba.

Rok za dostavu prijave šteta na imovini je 30. srpnja 2020. do 12:00 sati, a u slučaju potrebe rok će se, kako navodi Grad, produžiti.

Ažuriranje 31. 07. 2020.: produljenje roka za dostavu prijava šteta na imovini do 7. kolovoza 2020. do 12:00 sati: Ponovni poziv građanima za prijavu štete.

Objavljeno: 29. srpnja 2020.