Godišnja protupožarna vježba održana na Velikom Brijunu

U četvrtak, 19. svibnja 2022., na Brijunima je održana je godišnja metodsko pokazna protupožarna vježba u organizaciji pripadnika Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, Počasno-zaštitne bojne Hrvatske vojske i Državnih nekretnina s ciljem uvida u spremnost i usklađenost svih dionika u izvanrednim situacijama.

Sukladno programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i kao priprema za nadolazeću ljetnu sezonu kada je znatno povećan požarni rizik na otočju, vježbom je izvedena simulacija požara na Bijeloj vili u vrijeme kada je štićena osoba u rezidenciji.

Komplementarnim pristupom protupožarnoj vježbi tri različita subjekta na otoku za cilj su imala prikazati spremnost i usklađenost u spašavanju ljudi i imovine, provjeru ispravnosti opreme i detektiranje eventualnih propusta u koracima koje nije moguće unaprijed predvidjeti.

Vježbu su i ove godine uz pomoć starijih kolega moderirali mlađi djelatnici s ciljem prenošenja znanja generacijama koje će u budućnosti preuzeti odgovornost za sigurnost brijunskog otočja i nacionalnog parka.

Objavljeno: 20. svibnja 2022.