Godišnja konferencija PuRE-net s temom “Izazovi budućnosti”

Na godišnjoj konferenciji PuRE-neta u Škotskoj 19 zemalja članica europske organizacije za upravljanje državnim nekretninama podijelile su svoja  iskustva u pripremi za buduće izazove te razmijenile znanja i ideje kako se već sada pomoću novih tehnologija i inovacija mijenjaju način planiranja i upravljanja nekretninama u državama iz kojih dolaze.

Kroz prezentacije projekata i predavanja te razmjenu iskustava u upravljanju državnim nekretninama uočeni su zajednički trendovi kao što su društveno odgovorno poslovanje, kvalitetno i efikasno upravljanje usmjereno na uštede, sudjelovanje svih zainteresiranih dionika u kreiranju politika upravljanja te nedostatak priuštivog stambenog prostora.

Razmijenjene su i ideje o upravljanju na razini prisutnih predstavnika državnih agencija, ministarstava, trgovačkih društava i drugih organizacijskih oblika koji  na području EU upravljaju nekretninama u vlasništvu države sukladno potrebama nacionalnih vlada. Državne nekretnine d.o.o. iskoristile su konferenciju za direktan uvid u praksu europskih kolega po pitanju upravljanja nekretninama, dragocjenim „know how“, s  ciljem pronalaska dobre praske primjenjive na modele u Hrvatskoj.  Društvo je kroz svoju prezentaciju predstavilo portfelj nekretnina, ulogu i dosadašnje rezultate poslovanja s planovima i izazovima u budućnosti.

Domaćin ovogodišnje konferencije PuRE-net bio je Scottish Futures Trust koji je prikazao 3D mapiranje objekata kojima upravlja, a nastoji očuvati imovinu i poslovanjem ostvariti uštedu škotskoj vladi. Konferencija je održana u Edinburgu s naglaskom na temu „Fit for the Future“ te je naglašena važnost efikasnosti upravljanja nekretninama u vlasništvu države kao i stavljanje u funkciju ili prenamjenu funkcije objekata u centrima gradova. Konferenciji je prisustvovalo gotovo 70 predstavnika iz 19 europskih zemlja kao i predstavnici Kanade.

Objavljeno: 30. rujna 2019.