Godišnjica razornog potresa u Zagrebu i okolici, pomoć korisnicima nakon petrinjskih potresa i sudjelovanje u obnovi oštećenih zgrada

Prošlo je godinu dana od potresa koji je građane Zagreba i okolice šokantno probudio u 6:24 tog nedjeljnog jutra 22. ožujka 2020.  Potres je prodrmao Zagreb i okolicu s 5.5 prema Richteru te znatno oštetio povijesnu jezgru grada kao i više od 1500 objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, od kojih je znatan dio i kulturno dobro.

Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. upravlja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu RH koji se nalaze u oštećenim zgradama. Već prvog dana potresa zaposlenici Društva pristupili su analizi situacije na terenu, procjeni posljedica, stavili se na raspolaganje i dali svoj doprinos i pomoć na terenu u uvjetima “proljetnog lockdowna“. Pristupalo se nužnim i hitnim intervencijama tamo gdje je to bilo potrebno vezano za državne stanove i poslovne prostore iz portfelja Društva te je točno, pravovremeno i cjelovito komunicirano s korisnicima nekretnina iz portfelja Društva.

Stanovi i poslovni prostori u gradu Zagrebu kojima upravlja trgovačko društvo nalaze se u višestambenim zgradama te Društvo ima ulogu suvlasnika. Kao jedan od suvlasnika, Društvo od samog početka djeluje u sinergiji s ostalim suvlasnicima sudjelujući u obnovi zgrada oštećenih potresom, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i Zakonu o obnovi. Kao primjer sinergije u obnovi izdvojili smo zgradu u Jurišićevoj ulici, u kojoj se nalazi i 6 nekretnina iz portfelja Društva. Obnova s protupotresnim ojačanjem poslovno-stambene zgrade, koja je ujedno i kulturno dobro pa zahtjeva i dodatni angažman, kako građevinske struke tako i aktera iz kulture, završena je unutar godinu dana od zagrebačkog potresa.

Pomoć korisnicima stanova i poslovnih prostora

Društvo je nakon zagrebačkog potresa bilo fokusirano i na pomoć korisnicima oštećenih nekretnina u vlasništvu RH pa su oni korisnici koji zbog oštećenja od potresa nisu mogli koristiti poslovne prostore ili stanove po zahtjevu oslobođeni plaćanja računa. Nakon razornih prosinačkih potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, Društvo je počevši od siječnja 2021. pa do ponovne mogućnosti korištenja nekretnina oštećenih potresom, korisnike sa stupnjem oštećenja neuporabljivo N1 i N2 oslobodilo plaćanja ukupnog mjesečnog iznosa od 100 tisuća kuna. Oslobađanjima su obuhvaćeni najmoprimci, zakupoprimci i korisnici nekretnina na upravljanju Društva s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

Potres koji je pogodio petrinjsko područje 28. i 29. prosinca 2020. nanio je štetu na objektima u pet hrvatskih županija, ugrozio zdravlje i živote njezinih stanovnika te im onemogućio obavljanje uobičajenih aktivnosti, zbog čega je Vlada RH na potresom pogođenom području 4. siječnja 2021. proglasila katastrofu.

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada koje su u portfelju društva Državne nekretnine d.o.o. i u 100% vlasništvu RH provodi se po odlukama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a nakon što Društvo pribavi izrađeni elaborat o ocjeni postojećeg stanja građevinske konstrukcije te ako je elaboratom određeno uklanjanje (potpuno ili djelomično). Društvo je do sada izradilo elaborate za sve zgrade na upravljanju Društva u Petrinji označene crvenom oznakom statičara. Na temelju odluka Stožera u Petrinji i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, sukladno elaboratima u gradu Petrinji uklonjena su 3 objekta. U postupku izrade je i elaborat za područje grada Karlovca za objekt koji je u 100% vlasništvu RH i na upravljanju Društva.

Aktivacija imovine i pomoć na terenu

U Sisačko-moslavačkoj županiji pregledani su objekti sa 117 jedinica na upravljanju Državnih nekretnina, a evidentirano je 65 jedinica (stanova i poslovnih prostora) označenih žutom ili crvenom naljepnicom. Oštećene jedinice koje su u portfelju Društva, osim onih navedenih za izradu elaborata u 100% vlasništvu RH, nalaze se u višestambenim zgradama, u kojima je RH jedan od suvlasnika te Društvo poduzima potrebne aktivnosti. Na terenu u Sisačko-moslavačkoj županiji kontinuirano je i jedan djelatnik Društva zbog daljnje ocjene stanja poslovnih prostora i stanova, kako zbog dodatnih podrhtavanja tla koja uzrokuju nova oštećenja, tako i zbog koordinacije sa Stožerom civilne zaštite i kontakta s korisnicima.

S obzirom na iskazan interes i istaknutu potražnju, na prvom ovogodišnjem natječaju za zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH 1/21 oglašeni su i poslovni prostori u Petrinji i Vrginmostu, koji nisu stradali u potresima, a nalaze se u zgradama novije gradnje. Početna je cijena određena prema kriteriju jedinice lokalne samouprave i iznosi već od 10 kn/m2, odnosno 12 kn/m2, a Gradu Petrinji poslan je dopis za razmatranje kriterija za zakup s obzirom na gospodarsko-socijalno stanje grada i okolice.

Objavljeno: 22. ožujka 2021.