Državne nekretnine ulažu u imovinu RH i planiraju radove na imovini u svrhu učinkovitog upravljanja

Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. u upravljanju nekretninama vodi se nacionalnom strategijom upravljanja državnom imovinom te postupa u skladu sa srednjoročnim i godišnjim planovima poslovanja te svim propisima iz djelokruga poslovanja Društva, a tako postupa i kod ulaganja u nekretnine.

Investicijska i tekuća ulaganja u nekretnine na upravljanju Društva sastavni su dio godišnjih planova unutar redovitog poslovanja Društva s ciljem stavljana u funkciju nekretnina, privođenja svrsi, sprječavanja od propadanja, produljenja vijeka trajanja i povećanja vrijednosti i prihoda od nekretnina. Uz ulaganja, navedeno uključuje i rekonstrukcije, nadogradnje i prenamjene. Društvo kontinuirano provodi potrebne aktivnosti te je za investicijsko i za tekuće ulaganje u posljednjih pet godina utrošeno više od 35 milijuna kuna.

Ulaganja

Državne nekretnine planiraju u 2022. godini izdvojiti gotovo 60 milijuna kuna za ulaganja, od čega će nešto više od 34 milijuna kuna biti dodijeljeno iz bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti za izradu projekta i radove obnove konstrukcije Palače Pongratz, državne rezidencije koja je izdvojeno kulturno dobro, a stradala je u potresima. Planirano je uložiti više od sedam milijuna kuna u stanove, od čega najveći dio otpada na postizanje energetske učinkovitosti dviju zgrada u 100% vlasništvu RH, više od 1.6 milijuna kuna u poslovne prostore te najveći iznos od gotovo 11 milijuna kuna u rezidencijalne nekretnine koje su površinom i najveći objekti na upravljanju.

Aktivnosti za potrebe ulaganja u stanove i poslovne prostore odnose se na prepoznavanje potreba za ulaganjem tijekom očevida i analiza stanja stanova i poslovnih prostora, definiranja nužnih ulaganja, redovnu komunikaciju s predstavnicima suvlasnika i upraviteljima višestambenih zgrada, projektantima, sudskim vještacima i drugim dionicima s ciljem predlaganja najboljih rješenja za tehničke probleme i realizaciju istih.

Radovi na nekretninama

Društvo se u planiranju radova na nekretninama u skladu sa svim važećim propisima vodi i planovima poslovanja te javne nabave, a s obzirom na to da na upravljanju ima različite vrste nekretnina kao i ulogu, kada nastupa u ime RH, čini to kao jedan od suvlasnika, odnosno propocionalno udjelu RH u vlasništvu zgrada. Također, odluke o ulaganjima donose se sukladno redovitim planiranim te izvanrednim potrebama za intervencijama uslijed prirodnih i drugih okolnosti (potres, poplava, puknuće i sl.)

Javna nabava kod radova

Društvo je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi i javni naručitelj stoga je obveznik javne nabave koju provodi stručno povjerenstvo sastavljeno od educiranih i certificiranih zaposlenika neovisnih u svom radu. Odjel javne nabave kao stručno tijelo unutar Društva postupke nabave vodi neovisno i sukladno Zakonu o javnoj nabavi i svim podzakonskim propisima. Društvo po Zakonu o javnoj nabavi (čl. 259. i 268.) za svakog ponuđača provjerava tehničku i pravnu sposobnost.

Stanje na tržištu

Državnim nekretninama d.o.o. je kao naručitelju u interesu što kvalitetnije izvođenje radova i u zadanim rokovima. Nakon potresa 2020. i povećane potražnje za građevinarima ipak je znatniji interes za rad s privatnim sektorom nego javnim. Nadalje, rast  cijena građevnog materijala na tržištu prouzročio je i poskupljenje građevinskih radova, a što dovodi do otežanog ugovaranja radova budući da tražene cijene premašuju procijenjene. Ujedno, Društvo nije amnestirano od stanja na tržištu u građevinskom sektoru, odnosno nedostatka radne snage, nisko kvalificirane radne snage izvođača, niske kvalitete izvođača na tržištu odabranih postupcima javne nabave što za posljedicu ima i produljenje rokova za izvršenje radova, otklanjanje bitnih nedostataka i reklamacije na kvalitetu izvršenih radova.

Objavljeno: 30. ožujka 2022.