Državne nekretnine u potpunosti primjenjuju e-Račun

Državne nekretnine d.o.o. od 1. srpnja 2019. izdaju elektroničke račune prema propisima važećima za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi.

Stupanjem na snagu odredbe Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, temeljem koje su izdavatelji elektroničkih računa obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi i u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća, svi računi prema javnim i sektorskim naručiteljima u postupku javne nabave moraju biti elektronički računi.

Prateći smjernice europske Direktive koja promiče primjenu elektroničkog izdavanja računa u javnoj nabavi, pritom omogućujući ostvarivanje značajnih prednosti u pogledu ušteda, utjecaja na okoliš i smanjenja administrativnog opterećenja, te s ciljem daljnje digitalizacije poslovanja, proaktivno smo pozvali i ostale pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi da zatraže uslugu e-Računa.

Kao javni naručitelj, Društvo Državne nekretnine u prosincu 2018. osiguralo je tehničke preduvjete za implementaciju i provođenje odredbi Zakona. Primjena je tekla u fazama u odnosu na stupanje na snagu hrvatskih propisa te je u siječnju 2019. uvedeno digitalno ovjeravanje svih ulaznih računa.

Obveza zaprimanja i izvršenja plaćanja elektroničkih računa zakonski je propisana u prosincu 2018. za sve javne i sektorske naručitelje, dok je od početka srpnja 2019. obvezno i izdavanje elektroničkih računa po sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi.

Objavljeno: 2. srpnja 2019.