Državne nekretnine u 2022. ostvarile 23 posto veću neto dobit

Prema nerevidiranim godišnjim financijskim izvještajima, trgovačko društvo Državne nekretnine u 2022. ostvarilo je rast neto dobiti u iznosu od gotovo 38 milijuna kuna (cca 5 milijuna eura), što je porast od 23 posto u odnosu na 2021. godinu.

Rast neto dobiti Državnih nekretnina rezultat je dosad najvećih ostvarenih ukupnih prihoda koji za 2022. iznose 131,8 milijun kuna (17,5 milijuna eura), 14% posto više u odnosu na isto obračunsko razdoblje prethodne godine, a 9% više u odnosu na plan za 2022.

Uspješna poslovna godina rezultat je kvalitetne upravljačke politike, učinkovitog upravljanja rizicima i gospodarskim izazovima koji utječu na poslovanje, većeg broja nekretnina na upravljanju u 2022. kao i porasta efikasnosti u pogledu upravljanja potraživanjima i naplatom.

U cilju pomoći gospodarstvu zbog posljedica pandemije i potresa, i u 2022. je nastavljeno s oslobađanjem od plaćanja zakupnine te su u skladu s odlukama Vlade RH i Skupštine korisnici poslovnih prostora i stanova oslobođeni plaćanja u iznosu od 2,2 milijuna kuna (0,3 milijuna eura), a dodatno je korisnicima i zakupnicima omogućena obročna otplata dospjelog duga u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna (0,7 milijuna eura).

Kao trgovačko društvo od posebnog interesa, Državne nekretnine doprinijele su u 2022. Državnom proračunu Republike Hrvatske s 51,3 milijun kuna (6,9 milijuna eura).

Efikasno upravljanje troškovima, umanjivanje posljedica gospodarske krize te očuvanje kontinuiteta poslovanja u fokusu je i poslovne 2023., a s ciljem učinkovitog upravljanja državnom imovinom i ostvarivanja prihoda s osnove gospodarenja nekretninama kako za državni proračun tako i za društvo u cjelini.

Objavljeno: 2. svibnja 2023.