Državne nekretnine u 2021. ostvarile najveće prihode do sada te ugovorile nove zakupe sveukupno vrijedne 96 milijuna kuna

U 2021. je unatoč otegotnim okolnostima izazvanim posljedicama pandemije i potresa nastavljen rast bitnih pokazatelja poslovanja i poslovnih aktivnosti Državnih nekretnina.

Tvrtka je prošlu godinu završila s najvećim ostvarenim ukupnim prihodima od osnutka, a iznosili su 115 milijuna kuna prema nerevidiranim financijskim podacima. Ostvaren je dvoznamenkasti rast prihoda u odnosu na predpandemijsku 2019., odnosno rast prihoda od 12%, dok je u odnosu na 2020. ostvaren porast od 2,6 posto.

U poslovnoj godini je prema nerevidiranim podacima ostvarena bruto dobit od 39,8 milijuna kuna, EBITDA u iznosu 44 milijuna kuna, što je porast od 15 % u odnosu na prethodnu godinu. Tvrtka je u 2021. uplatila u državni proračun Republike Hrvatske 47,5 milijuna kuna. Društvu je odobreno oko 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za obnovu državne rezidencije Palače Pongratz stradale u potresu te je u 2021. na tehničku, projektnu podršku i tekuće i investicijsko održavanje nekretnina uloženo 7,7 milijuna kuna.

Prihodi od zakupa porasli šest posto

Tijekom 2021. tvrtka je aktivirala imovinu povjerenu joj na upravljanje i sklopljeno je ukupno 168 ugovora o zakupu sveukupne vrijednosti 96 milijuna kuna. Prihodi od zakupa porasli su za šest posto i uz implementirane mjere pomoći korisnicima prostora u obliku oslobađanja od plaćanja te su iznosili više od 78 milijuna kuna. Tržištu je u zakup na natječajima ponuđeno više od 150 poslovnih prostora, gdje su zakupci dobili priliku razvijati ili započeti svoje poslovanje, a lokalne sredine uređene poslovne prostore. Prosječna uspješnost natječaja bila je 70%.

 

Tvrtka kontinuirano komunicira s predstavnicima suvlasnika i upraviteljima zgrada u kojima se nalaze stambene i poslovne jedinice kojima upravlja u cilju izdavanja potrebnih suglasnosti za provedbu obnove kao i obavljanja aktivnosti tvrtke u smislu vođenja brige o nekretninama i naplati korištenja istih u ime RH. Izvršeno je više od tri tisuće očevida te se raznim aktivnostima osiguravalo održavanje nekretnina i transparentno upravljanje. Sa svrhom zaštite interesa RH u odnosu na korištenje nekretnina inicirano je pred nadležnim tijelima više od 360 postupaka  naplate duga iznosa 19 milijuna kuna.

Ruka pomoći korisnicima u pandemiji

U izvještajnoj 2021. financijski pokazatelji poslovanja potvrđuju stabilan rast i povećanje obujma poslovanja kao i dostatan uspjeh u naplati potraživanja u odnosu na negativne ekonomske i tržišne okolnosti koje su prevladavale tijekom 2021. Od proglašenja pandemije pa do zaključno prosinca 2021. pružena je ruka pomoći korisnicima prostora i stanova u obliku oslobađanja od plaćanja i odobrenjima obročnog plaćanja u iznosu od gotovo 24 milijuna kuna.

Usprkos izazovnim uvjetima poslovanja zbog pandemije, Državne nekretnine d.o.o. uvrštene su temeljem međunarodne metodologije i financijske analize među 0,5 posto tvrtki u Hrvatskoj koje su ispunile uvjete za izdavanje međunarodnog Certifikata bonitetne izvrsnosti kategorije AAA što je ujedno pokazatelj odgovorno i kvalitetno vođene tvrtke.

državne nekretnine

U postizanju rezultata maksimalno su korištena znanja i vještine te sposobnosti zaposlenika koji čine najveću snagu i vrijednost tvrtke, a ista se ogleda u transparentnom poslovanju, kvaliteti pruženih usluga kao i odnosima s korisnicima, vlasnikom i partnerima. Tvrtka je zaključno s 2021. upravljala s više od sedam tisuća nekretnina odnosno brinula je o više od 150.000 m2 poslovnih prostora, oko 227.000 m2 stanova, 12.000 m2 rezidencijalnih objekata te oko 400.000 m2 parkovnih i zelenih površina kao i 5.000 artefakata.

Objavljeno: 12. svibnja 2022.