Državne nekretnine prate usklađenost poslovanja s pravnom regulativom i internim aktima

Na 185. sjednici Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva državne imovine,  donesena je Odluka kojom je utvrđena obveza uvođenja funkcije koja se odnosi na praćenje usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja, u smislu odluke Vlade, podrazumijeva poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju, provođenje dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.

Korporativnom politikom trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. je početkom godine utvrđena potreba praćenja usklađenosti poslovanja te je tijekom II. kvaratala 2019. unutarnjom reorganizacijom poslova, a u cilju jačanja pravne sigurnosti, transparentnosti i odgovornosti u poslovanju, osigurana savjetnica za poslovne procese i usklađenost (compliance officer) te uveden compliance sustav.

Djelujući proaktivno Društvo je ispunilo i preporuku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa  iz rujna 2019. o potrebi imenovanja povjerenika za usklađenost, a ujedno nastavlja razvijati compliance sustav kako bi poboljšalo kvalitetu i efikasnost poslovanja.

Objavljeno: 21. listopada 2019.