Državne nekretnine ocijenjene rejtingom A

Epidemiološke mjere koje se u Hrvatskoj provode od početka suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 znatno su utjecale na poslovanje i gospodarstvo. S novonastalim uvjetima poslovanja povećao se i rizik te se poduzetnici moraju prilagođavati novim uvjetima i upravljati rizicima.

Prema podatcima FINA-e, povećanje rizika posebno je izraženo u djelatnosti pružanja smještaja i usluživanja hrane,  što je očekivano s obzirom na mjere socijalnog distanciranja, izolacije i karantene. Riječ je o djelatnosti koja je zastupljena i među zakupnicima poslovnih prostora kojima upravljaju Državne nekretnine.

FINA-ina analiza kreditnog rejtinga poduzetnika pokazala je kako u Hrvatskoj 1.251 poduzetnik posluje s minimalnim rizikom nelikvidnosti i na rejting skali ti su poduzetnici uvršteni u A razred. Od 1.251 poduzetnika, njih 1.085 nije apliciralo za Vladine mjere potpore.

Prema metodologiji FINA-e, Državne nekretnine d.o.o. ocijenjene su rejtingom A i nalaze se na 490. mjestu ljestvice najstabilnijih poduzetnika s najmanjom vjerojatnosti nastupanja statusa neispunjenja obveza. FINA je istaknula kako je redoslijed tvrtki definiran prema ukupnim prihodima 2019., od većih prema manjim ostvarenim prihodima.

1.085 najstabilnijih poduzetnika RH – Rejting A 

Za izračun kreditnog rejtinga poduzetnika, metodologija FINA-e temelji se na procjeni vjerojatnosti nastupanja statusa neispunjavanja obveza kao osnovnog faktora rizika i usklađena je s BASEL III smjernicama. Ocjena kreditnog rejtinga FINA-e usporediva je s rejting ocjenama svjetskih bonitetnih kuća Moody’s i S&P.

Objavljeno: 22. siječnja 2021.