Državne nekretnine na stručnoj konferenciji o Informacijskom sustavu prostornoga uređenja

Državne nekretnine sudjelovale su na prvoj stručnoj konferenciji Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) održanoj u Termama Sveti Martin na Muri od 6. do 8. studenoga 2023. u sklopu projekta “Unaprjeđenje sustava prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju” koji provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Projekt podrazumijeva nadogradnju Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) dodatnim modulima.

Teme predavanja i panela na konferenciji obuhvatile su zakonodavnu regulativu, prostorne planove nove generacije te mogućnosti digitalnog povezivanja i razmjene podataka. Državne nekretnine d.o.o. dionik su u dijelu projekta izrade novih modula ISPU-a, Interni registar nekretnina i e-Javni natječaj, povezanih s evidentiranjem, raspolaganjem i operativnim upravljanjem nekretninama gdje su desetogodišnjim stručnim i operativnim iskustvom doprinijele u definiranju i unaprjeđenju procesa upravljanja i raspolaganja nekretninama. Navedeno je detaljnije predstavljeno treći dan konferencije unutar teme Transparentno i odgovorno upravljanje i raspolaganje nekretninama u državnom vlasništvu kroz novi model ISPU-a – Interni registar i e-Javni natječaj.

Cilj ovog predavanja bio je prikazati razvoj i buduću implementaciju sustava za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima Ministarstvo, zajedno s Državnim nekretninama upravlja temeljem važećeg Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18), kao i predstaviti nove zakonodavne prijedloge u području upravljanja i raspolaganja državnom imovinom koji su trenutno u proceduri donošenja, a za čiju provedbu je novi modul ISPU-a, Interni registar nekretnina i e-Javni natječaj, glavni i osnovni alat. S njegovom implementacijom Državne nekretnine očekuju optimiziranje sustava upravljanja imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina.

ISPU je sustav Ministarstva koji građanima putem Geoportala na jednostavan način omogućuje pristup informacijama o korištenju prostora. Trenutno u produkciji i razvoju ISPU ima čak 17 modula: GEO portal, ePlanovi, eKatalog, ePlanovi – editor, eDozvola, ISPU lokator, eArhiva, Registar brownfield područja, eNekretnine, eSateliti, eEnergetski certifikat, eProstorna inspekcija, eGrađevinski dnevnik, eRežimi, eProcedure, Interni registar nekretnina i Registar zelene infrastrukture. Cilj ISPU sustava je administrativno rasterećenje građana te ujedno i postizanje veće učinkovitosti i ekonomičnosti u radu javne uprave.

Na konferenciji je uz predstavnike Državnih nekretnina sudjelovalo više od 500 sudionika, lokalnih i državnih predstavnika, službenika za izdavanje akata o gradnji, izrađivača prostornih planova te predstavnika akademske zajednice.

Objavljeno: 13. studenoga 2023.