Društvo u proračun Republike Hrvatske uplaćuje više od 23 milijuna kuna

U 2020. godini Državne nekretnine d.o.o. uplatit će više od 23,2 milijuna kuna u Državni proračun Republike Hrvatske s osnove uplate dobiti pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Neto dobit trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2019. godinu iznosi 38,8 milijuna kuna te je prema Odluci Skupštine Društva raspoređena na način da se 60% uplaćuje u Državni proračun RH, a 40% stavlja u zadržanu dobit.

Društvo je u 2019. godini kroz redovno poslovanje u državni proračun već uplatilo više od 12 milijuna kuna na ime poreza na dobit te više od 17 milijuna kuna PDV-a. U posljednje tri godine poslovanja Društva u proračun Republike Hrvatske uplaćeno je više od 26 milijuna kuna s osnove dobiti Društva, a s osnove PDV-a i poreza na dobit uplaćeno je više od 63 milijuna kuna.

Podsjetimo kako je u izvješću Fine o financijskim rezultatima poduzetnika u Hrvatskoj za 2019. navedeno da su poduzetnici u državnom vlasništvu (njih 959) ostvarili pozitivan konsolidirani rezultat u iznosu od 2,9 milijardi kuna, što je porast od 4,4% u odnosu na neto dobit 2018. godine. Državne nekretnine zabilježile su 2019. povećanje neto dobiti od 73% u odnosu na 2018. godinu.

Objavljeno: 27. kolovoza 2020.