Vlada donijela odluku o prodaji državnih stanova koje koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. Odluku o prodaji stanova u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Republike Hrvatske koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca (Narodne novine broj 78/21).

Odlukom su propisani uvjeti, rokovi i način prodaje stanova u državnom vlasništvu ili suvlasništvu, a podaju stanova provodi isključivo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Republike Austrije 20, Zagreb. Pravo na otkup mogu ostvariti oni korisnici stanova čija su sva dugovanja podmirena.

Korisnici stanova na upravljanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. koji su zainteresirani za podnošenje zahtjeva za otkup, za sve se informacije po pitanju otkupa mogu obratiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a prema uvjetima iz ove odluke rješavat će se i zahtjevi za otkup koje je Ministarstvo zaprimilo temeljem ranijih odluka o prodaji stanova.

Objavljeno: 21. srpnja 2021.