Devetomjesečni rezultati poslovanja Društva na razini plana 2020.

Pandemija koronavirusa prouzročila je ozbiljnu krizu u poslovnom okruženju te je neizbježno utjecala kako na poslovanje društva Državne nekretnine d.o.o. tako i na zakupnike državnih prostora. Znatan utjecaj ove 2020. imao je i potres koji je u ožujku pogodio grad Zagreb te posljedice koje je ostavio na više od 1.700 oštećenih jedinica nekretnina na upravljanju Društva u širem i užem centru Zagreba.

Negativan utjecaj na poslovanje uslijed epidemioloških mjera koje su ograničile rad zakupnika kao i nemogućnost poslovanja i stanovanja u nekretninama oštećenima potresom manifestirao se kroz umanjenje priljeva Društva u iznosu od 10 milijuna kuna te neplaniranog povećanja troškova uslijed nepredvidive elementarne i prirodne nepogode.

Solidarna financijska injekcija  

Društvo se u vrlo otežanim i kompleksnim uvjetima poslovanja solidariziralo s korisnicima i uz preporuku Vlade RH i Odluku Skupštine omogućilo financijsku injekciju korisnicima za očuvanje likvidnosti i radnih mjesta. Financijska injekcija dosada je iznosila 5,7 milijuna kuna u obliku otpisa potraživanja za poslovne prostore koju je u odnosu na strukturu otpisa kao pomoć iskoristilo 40% obrtnika i 50% društava s ograničenom odgovornošću.

Devetomjesečni financijski rezultati  

Iako se utjecaj gospodarske i zdravstvene krize očituje u svim društvenim porama, u trećem tromjesečju poslovanja ipak se nazire optimizam u obliku rasta prihoda. Tako je Društvo u devet mjeseci 2020. ostvarilo rast prihoda od 2,6 posto i zabilježilo ukupan prihod u iznosu od 78,8 milijuna kuna. Natječaji za zakup poslovnih prostora također nose optimizam, jer je nastavljen interes za zakup te je ostvarena prosječna uspješnost natječaja od 60%, dok je listopadski bio na 80% uspješnosti. Iako su potres i zabrana rada raznih djelatnosti poput domino efekta utjecali na korisnike prostora, broj subjekata koji su dosada Društvu otkazali ugovor o zakupu zadržao se na razini tri posto od ukupnog broja ugovora.

Neto dobit Društva iskazana na 30. rujna 2020. od 25,9 milijun kuna, za jedanaest posto je manja u odnosu na prvih devet mjeseci 2019. godine.  Na pad  su utjecali smanjeni prihodi uslijed otpisa potraživanja kao i povećani rashodi zbog posljedica potresa, provođenja epidemioloških mjera i zaštite života, potrebnih zaštitnih sredstava. No Društvo je u rokovima izvršavalo sve svoje obveze prema dobavljačima i prema državi, izbjegavajući provedbu restriktivnih mjera prema korisnicima.

U devet mjeseci 2020. Društvo je na tekuće i investicijsko održavanje nekretnina utrošilo 6,1 milijun kuna s ciljem stavljanja nekretnina u funkciju, produljenja vijeka trajanja i povećanja vrijednosti.

Potres u stanovima: 1.5 milijuna kuna najamnina u obročnim otplatama 

Društvo veliki dio svojih resursa koristi na društveno odgovorno i efikasno poslovanje stanovima koji čine 75% portfelja nekretnina kojim Društvo upravlja. Uz redovite aktivnosti kontrole statusa korisnika i naplate, usklađivanja najamnine s važećim propisima, Društvo je po podnesenim zahtjevima zbog posljedica potresa otpisalo najamnine u iznosu nešto većem od 43 tisuće kuna, odobrilo obročnu otplatu više od 1.5 milijuna kuna najamnina te 21 korisniku ne naplaćuje najamninu zbog neuporabljive nekretnine.

Upravljanje promjenama i povratak trendovima

Društvo je iskazalo veliku sposobnost brze prilagodbe poslovanja novim uvjetima i na tržištu i u samim radnim procesima u izvanrednim okolnostima prirodnih nepogoda i epidemioloških propisa koji utječu na poslovanje.

Unatoč poteškoćama i ograničenjima rada kao i zatvaranju poslovnih subjekata u kojima se ostvaruje ljudski kontakt ili uslužuju ljudi, što je indirektno doprinijelo izgubljenoj dobiti Društva, nastojimo biti zamašnjak gospodarstvu te uz dosadašnje financijske injekcije zakupnicima realizirati i planirane investicije u 2020. u iznosu od 11 milijuna kuna te zadržati razinu zaposlenosti i efikasnosti.

Kako će nova ograničenja utjecati na poslovanje teško je predvidjeti jer su ona usko vezana za epidemiološku sliku, na što Društvo nema utjecaj, no zasigurno je kako će pad BDP-a, problem likvidnosti u poslovnom okruženju, nesigurnost radnih mjesta i epidemiološka ograničenja poslovanja subjekata koji se bave uslužnom i trgovinskom djelatnošću uvelike direktno ili indirektno utjecati na prihode Društva.

„Aanaliziraju se i zbrajaju posljedice utjecaja na poslovanje,  no s obzirom na ovogodišnje izvanredne okolnosti  i anticipiranje budućih epidemioloških ograničenja, rezultati za ovu godinu su i nadalje ugroženi i ne očekujemo da ćemo nadmašiti prošlogodišnje“, istaknula je članica Uprave Društva Renata Sabo, dodajući da postoji razlog za optimizam jer ovogodišnje poslovanje prati planove za 2020. uz prilagodbu aktualnom gospodarskom stanju po principu rolling forecasta, aktivnog praćenja tržišta. 

Društvo traži odgovore na zdravstvene i gospodarske izazove koji su pred nama, a u izuzetno izazovnoj 2020. je proračunu RH s osnove poslovanja Društva dosada uprihodilo gotovo 30 milijuna kuna. U narednom razdoblju Društvo će nastaviti s efikasnim upravljanjem troškovima i krizom kao i umanjivanjem njezinih posljedica te očuvanjem kontinuiteta poslovanja s ciljem učinkovitog upravljanja državnom imovinom i ostvarivanja prihoda za Društvo i državni proračun.

Objavljeno: 11. studenoga 2020.