Devet mjeseci poslovne 2021. godine Državne nekretnine zaključile u pozitivnom tonu s dobrim rezultatima i rastom prihoda

U izvanrednim okolnostima uzrokovanima prirodnim nepogodama i epidemijom bolesti COVID-19, Društvo je pokazalo izrazitu spremnost prilagodbe poslovanja novonastalim uvjetima kako u radnim procesima tako i na tržištu te završetkom trećeg kvartala poslovne 2021. zabilježilo porast prihoda s dobrim rezultatima i doprinijelo državnom proračunu s 32 milijuna kuna.

Završetkom trećeg kvartala 2021. zabilježen je rast bitnih pokazatelja poslovanja i poslovnih aktivnosti Društva. Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 81,7 milijuna kuna, što je povećanje za 6,6% u odnosu na isto razdoblje rekordne predpandemijske 2019. te povećanje za gotovo 4% u odnosu na kriznu 2020. godinu. Istovremeno, zabilježen je i rast poslovnih rashoda koji je posljedica ispravka vrijednosti potraživanja uzrokovanog neizvjesnošću naplate, ali i povećanjem troškova pričuve što je posljedica pokretanja aktivnosti obnove potresom oštećenih nekretnina.

Državne nekretnine su u devetomjesečnom izvještajnom razdoblju ostvarile bruto dobit od 21,8 milijuna kuna uz kontinuiranu primjenu vrlo konzervativnih računovodstvenih politika.  Na javnim natječajima za zakup poslovnih prostora tržištu je ponuđeno 90 poslovnih prostora na području Republike Hrvatske. U istom razdoblju je sklopljeno 111 ugovora o zakupu, odnosno 55 ugovora s neposrednim posjednicima prostora i 56 ugovora o zakupu temeljem provedenog javnog natječaja, a sveukupne vrijednosti ugovora 62 milijuna kuna.

Od ukupnih više od 1.500 aktivnih postupaka koji su inicirani prema nadležnim državnim općinskim i županijskim odvjetništvima s ciljem naplate dugovanja s osnove korištenja nekretnina na upravljanju i iseljenja, Društvo je u izvještajnom razdoblju pokrenulo dodatnih postupaka u iznosu većem od 13 milijuna kuna.

Pravovremene poslovne odluke za nadogradnju čvrstih temelja poslovanja

„Navedene izvještajne brojke govore kako se poslovne odluke vezane za upravljanje potraživanjima, ulaganja u imovinu, kontinuiranu ponuda zakupa i  stavljanje imovine u funkciju, u kontekstu trenutne gospodarske aktivnosti, mogu smatrati pravovremenima i u potpunosti s ciljem zadržavanja stabilnosti poslovanja i nadogradnje čvrstih temelja na kojima posluju Državne nekretnine d.o.o.“ – ocijenila je poslovne rezultate članica Uprave – direktorica trgovačkog društva, Renata Sabo, dodajući da je tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno s planiranim investicijama i provedbom projekta za obnovu Palače Pongratz stradale 2020. u potresima, financiranim iz EU fonda iznosa većeg od 35 milijuna kuna.

Ukupan doprinos Društva u pomoći gospodarstvu zbog koronarize/potresa blizu 22 milijuna kuna

Od početka proglašenja pandemije 2020., a u cilju pomoći u koronakrizi i potresu, Društvo je do 30. 9. 2021. korisnike poslovnih prostora i stanova oslobodilo plaćanja u iznosu od 16,3 milijuna kuna te omogućilo i obročne otplate dugovanja ukupnog iznosa oko 5,4 milijuna kuna.

Poslovna očekivanja za zadnji kvartal 2021.

Ukoliko pandemijski val koronavirusa ne krene uzlaznom putanjom u zadnjem kvartalu poslovne 2021. godine te se nastavi postupna normalizacija gospodarskih aktivnosti bez značajnih poremećaja na tržištu, za očekivati je da će Društvo iznova završiti poslovnu godinu u planiranim okvirima.

Objavljeno: 17. studenoga 2021.