Četverogodišnji pregled poslovanja Državnih nekretnina

U posljednjih pet godina društvo Državne nekretnine d.o.o. uspješno je aktiviralo imovinu kojom upravlja. Ukupna vrijednosti svih sklopljenih ugovora o zakupu u mandatu Uprave Društva pod vodstvom Renate Sabo veća je od 600 milijuna kuna. Kontinuirano su rasli prihodi Društva te su povijesno najviši ostvareni 2021. u iznosu od 115 milijuna kuna, čime je ostvaren i dvoznamenkasti rast prihoda u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu.  

Samo u 2019. sklopljeno je više od 400 ugovora o zakupu poslovnih prostora u odnosu na 31 sklopljen ugovor 2017.  U navedenom mandatu Društvo je dvije godine zaredom svrstano u 500 najboljih kompanija u Hrvatskoj koje se ističu po izvrsnosti i poslovnim rezultatima.

Vrijednost aktive Društva u odnosu na 2017. zaključne 2021. gotovo je utrostručena i iznosi 131,6 milijuna kuna. U istom je razdoblju u proračun RH uplaćeno više od 188 milijuna kuna, od kojih 49,9 milijuna samo u 2020., obilježenoj koronakrizom i potresima, što je rezultiralo specifičnim uvjetima poslovanja. U istom mandatu Uprave Društva vrijednost ulaganja u imovinu iznosila je oko 37 milijuna kuna.

U rekordnoj godini poslovanja 2019., Društvo je zabilježilo rast dobiti veći od 70%, najveći povrat na imovinu i kapital od ukupno 33 pravne osobe od posebnog istresa za RH te je ukupno tri puta bilo nositelj AAA certifikata bonitetne izvrsnosti.

U ciklusu Društva 2017. – 2021. ukupni prihodi su kontinuirano rasli s početnih 76 milijuna kuna u 2017. na povijesno ostvarenih 115 milijuna kuna 2021. te su porasli za 50 % u odnosu na 2017.

Kontinuirano su inicirani postupci pred nadležnim tijelima radi naplate tražbina s osnove korištenja nekretnine kao i oni za iseljenje i predaju u posjed u cilju zaštite imovine RH. Na kraju 2021. sveukupno je evidentirano više od 1.500 pravnih postupaka vrijednih više od 90 milijuna kuna.

Poslovanje u 2021. uz efekte pandemije i poslijepotresnog razdoblja

U izvanrednim okolnostima uzrokovanima prirodnim nepogodama i epidemijom bolesti COVID-19, Društvo je pokazalo izrazitu spremnost prilagodbe poslovanja novim uvjetima kako u radnim procesima tako i na tržištu. Konzistentna korporativna politika stavljanja nekretnina u funkciju, operativno poboljšanje poslovnih procesa, digitalizacija dijela poslovanja, reguliranje korištenja nekretnina, učinkovito upravljanje potraživanjima kao i adekvatan odgovor u uvjetima gospodarske i zdravstvene krize omogućili su zadržavanje stabilnosti.

U 2021. je unatoč navedenim objektivnim okolnostima nastavljen rast bitnih pokazatelja poslovanja i poslovnih aktivnosti Društva. Tijekom 2021. sklopljeno je ukupno 168 ugovora o zakupu. Tržištu je u zakup ponuđeno više od 150 poslovnih prostora od kojih je zakupljeno 89 prostora, gdje su zakupci dobili priliku razvijati ili započeti svoje poslovanje, a lokalne sredine uređene poslovne prostore.

Društvo je u 2021.  ostvarilo bruto dobit od 39,8 milijuna kuna, EBITDA u iznosu 44 milijuna kuna, što je porast od 15 % u odnosu na prethodnu godinu, te uplatilo u proračun RH 47,5 milijuna kuna. Društvu je odobreno oko 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za obnovu državne rezidencije stradale u potresu te je uloženo oko 7,7 milijuna kuna u nekretnine. U navedenom razdoblju financijski pokazatelji poslovanja potvrđuju stabilan rast i povećanje obujma poslovanja kao i dostatan uspjeh u naplati potraživanja u odnosu na negativne ekonomske i tržišne okolnosti koje su prevladavale tijekom 2021.

Ukupna pomoć gospodarstvu u koronakrizi

Od početka proglašenja pandemije, a u cilju pomoći gospodarstvu u koronakrizi, Društvo je korisnike poslovnih prostora i stanova do 2022. godine mjerama pomoći oslobodilo plaćanja iznosa od 24 milijuna kuna, od čega je više od 16 milijuna oslobođenje plaćanja zakupa/najma/naknade dok se gotovo 7 milijuna kuna odnosi na obročnu otplatu dugovanja.

Korporativno upravljanje i ocjena Uprave Društva

Društvo je zaključno s 2021. upravljalo s više od sedam tisuća nekretnina odnosno s više od 150.000 m2 poslovnih prostora, oko 227.000 m2 stanova, 12.000 m2 rezidencijalnih objekata, brine o 400.000 m2 parkovnih i zelenih površina te više od 5.000 artefakata. Transparentnost, korporativna kultura, efikasno upravljanje, upravljanje ljudskim potencijalima, orijentiranost na kontinuirana poboljšanja te konzistentno dobri financijski pokazatelji u razdoblju 2017. – 2021. potvrda su ispravnosti aktualnog poslovnog modela i unaprijeđenih procesa Društva.

„Zahvaljujući zacrtanim ciljevima i definiranim korporativnim politikama nekretninama se upravljalo učinkovito i transparentno uz naglasak na odgovornom poslovanju. U postizanju ciljeva maksimalno su korištena znanja i vještine te sposobnost svih zaposlenika koji čine snagu i vrijednost Društva. Iste su došle do izražaja u 2020., godini specifičnog poslovanja uslijed korone i gospodarske krize te potresa koji su izmijenili sliku Zagreba s okolicom i Banovine. Zajednički kontinuirani napori rezultirali su znatnim pomacima u upravljanju državnim nekretninama iz portfelja Društva kao i kontinuiranom ostvarivanom dobiti i benefitima za proračun RH“, ocijenila je članica Uprave – direktorica Društva, Renata Sabo, komentirajući četverogodišnje razdoblje na čelu Državnih nekretnina.

Objavljeno: 29. travnja 2022.